Varför blev det avbrott?

Tidigare strömavbrott

Har du råkat ut för ett akut strömavbrott och vill veta orsaken? Här hittar du en kortfattad beskrivning om avbrottet från våra beredskapsledare.

Torsdag den 8 februari 
Förmiddagens strömavbrott i Furulund/ Lackalänga med omnejd berodde på ett fel i en högspänningskabel.
Just nu matar vi ett tiotal kunder med en reservgenerator under tiden vi reparerar kabeln.

Tisdag 16 januari
Kl 02.50 löste vår mottagningsstation i Önneslöv ut. Drabbade områden var Genarp med omnejd. 
05.00 hade de flesta kunder strömmen tillbaka, förutom områdena Vallby, Bonderup o Lunnarp.
Felet lokaliserades, en nedfallen högspänningsledning i utkanten av detta område. 
Området var svårtillgängligt på grund av väderlek.
Klockan 11.15 hade samtliga kunder ström igen.


Fredagen den 5 januari 
Klockan 20.00 löste ett reläskydd som matar en station i Kävlinge centrum. Samtliga kunder hade strömmen tillbaka 21.20. 139 kunder drabbades av felet som var överslag (kortslutning) i en högspänningskabel av äldre typ (blykabel) på Unionsgatan.

Lördagen den 30 december
Klockan 07.50 fick vi ett avbrott i Södra Sandby. Drabbade områden var Odarslöv, Stångby V, Hoby, Rinnebäck, Väggarp, Örtofta Slott och Toftaholm Viderup. Klockan 09.30 hade de flesta kunderna strömmen tillbaka. De sista kunderna i Väggarp, Örtofta Slott Toftaholm och Viderup fick strömmen tillbaka 10.22. Totalt hade drygt 1700 kunder avbrott. Felet var överslag i en högspänningskabel utmed väg 104 i höjd med Väggarp.

Fredagen den 10 november
Dagens strömavbrott i området mellan Esarp och Genarp berodde på grävarbeten i samband med vägbreddningen som pågår i området. Vi har nu kopplat bort den skadade kabeln och påbörjar reparationen.

Torsdagen den 16 november mellan klockan 10.00 och 12.00 kommer vi att ha ett strömavbrott för att koppla in kabeln igen, avisering till berörda kommer att gå ut med post.

Även torsdagen den 23 november kl 10.00 till 12.00 kommer vi att ha ett strömavbrott för kabelarbete i området.  

Tisdagen den 18 oktober
På kvällen/natten mot onsdag drabbades vårt elnät av två stora fel som orsakade strömavbrott för våra kunder i områdena mellan Södra Sandby och Kävlinge.

Det första felet inträffade klockan 20.00 på tisdagskvällen. Efter ett antal omkopplingar och tester där kunderna efterhand fick strömmen tillbaka lokaliserades felet till ett ställverk för 20 000 volt som ägs av en vindkraftsproducent i vårt elnät där ett större överslag skett. Vid 23-tiden hade alla strömmen tillbaka.

Kl 24.40 fick vi ytterligare ett avbrott. Denna gången drabbades andra kunder men inom samma geografiska område. Det visade sig att det första felet stressat vårt elnät så att en svag punkt i vårt egna ställverk i en station fick överslag med strömlöshet som följd. I samband med att vi försökte lokalisera felet behövdes provtillkopplingar göras i olika områden vilket ledde till att vissa av de kunder som hade strömavbrott tidigare på kvällen drabbades. Klockan 02.44 hade samtliga kunder strömmen åter.

Söndagen den 27 augusti
Tidigt söndag morgon klockan 03:31:17 löste Eons el-matning till vår stora inmatningsstation i Södra Sandby. Avbrottet var en så kallad "snabb automatisk återinkoppling". Detta innebär en blink i nätet som kan ha medfört att viss teknisk utrustning hos våra kunder uppfattat det som ett strömavbrott (beroende på hur snabbt utrustningen reagerar). Avbrottet berodde på åsknedslag.

Tisdagen den 11 juli
Strax efter klockan 13 löste utmatningen från Södra Sandby mot Odarslöv, Igelösa, Örtofta, Lilla Harrie, Slättäng och Håstad med omnejd. Inom en halvtimme hade större delen av kunderna tillbaka strömmen och inom en timme hade nästan samtliga fått strömmen tillbaka. Det fanns dock fortfarande en del kunder runt Odarslöv, Igelösa som inte fick vänta till strax innan klockan 15. Vi var tvungna att genomföra ett antal provtillkopplingar för att lokalisera felet varför strömmen kom och gick ett antal gånger för de kunder som låg närmast utanför Södra Sundby. I samband med felet, fick vi även kortvariga problem med de centrala delarna av Södra Sundby. Dessa kunder hade strömmen tillbaka efter några minuter. Felet är lokaliserat till en kabel som matar vindkraftsparken i Igelösa. 

Söndagen den 2 juni
Igår söndagen den 2 juni klockan 12.45 löste ett utgående fack ut i Södra Sandby som matar områdena kring Fredriksro, Lilla Harrie, Krutmöllan, Västra Hoby, Stångby kyrka, Rinnebäck, Toftaholm, Hermanstorp, Hviderup, Väggarp, Stora Harrie, samt ytterkanterna av Kävlinge. Ett antal omkopplingar och provtillkopplingar skedde sedan för att lokalisera felet och försöka få tillbaka strömmen så fort som möjligt till så många som möjligt.

Strax innan klockan 14 hade felet lokaliserats till området kring Västra Hoby och Stångby kyrka och resterande kunder hade fått strömmen tillbaka.

Vid 15-tiden konstaterades att felet var i en högspänningskabel i marken någonstans i Västra Hoby. De sista kunderna i Västra Hoby fick matas med portabel reservkraft och samtliga kunder hade strömmen tillbaka en stund innan klockan 18.

Felsökning för att hitta exakt var felet är och reparation är påbörjad idag måndag morgon.

Fel på en högspänningskabel som ligger nedgrävd i marken är ovanligt. Normalt brukar ett sådant fel bara uppkomma om någon grävt av eller skadat kabeln. Om man skadat en kabel i ytskiktet och inte anmält detta till oss kan ett fel uppstå långt efteråt. Fukt tränger sakta men säkert in i kabeln vilket försämrar kabelns hållfasthet och till slut uppstår en kortslutning. 

Nationaldagen den 6 juni
Den 6 juni mellan ca kl 22.00 och 22.30 var flera orter i vårt nät utan ström. Strömavbrottet berodde på att en av Skånska Energis mottagningsstationer blev spänningslöst eftersom Eon fick problem med inmatningen. Omkoppling gjordes för att åtgärda problemet så snabbt som möjligt. 

Påskhelgen måndagen den 17 april 
Klockan 5.30 på morgonen fick vi ett avbrott som drabbade delar av Kävlinge, Furulund och Rinnebäck med omnejd. Omkopplingar skedde och de flesta kunder hade strömmen tillbaka kl 7.30. Felet orsakades av ett överslag i transformatorn vid Polisstationen i Kävlinge. Stationen fick matas provisoriskt med reservelverk och dessa kunder fick strömmen tillbaka 13:30.

Lördagen den 1 april
Klockan 16:29 fick vi avbrott i Södra Sandby, Revinge, Harlösa, Hjularöd, Hjälmaröd som förmodligen berodde på en fågel nära stationen. Alla hade ström igen vid 18:00 tiden.

Hur får jag information om

strömavbrott?

Information om planerade

strömavbrott.

Detta är bra att tänka på vid

elanslutning.