Lokalt och säkert

Vårt nätområde

Vårt nätområde är beläget norr och öster om Lund. Det är ett landsbygdsnät som omfattar 170 mil elledningar, 600 nätstationer och har ca 18 000 anslutna kunder.

Hur får jag information om

strömavbrott?

Information om planerade

strömavbrott.

Detta är bra att tänka på vid

elanslutning.