Under ständig utveckling

Vi säkrar dina elleveranser!

Vårt elnät är ett landsbygdsnät med Kävlinge, Södra Sandby, Dalby och Genarp som största orter. Elnätet omfattar 170 mil elledningar, 600 nätstationer och har cirka 18 000 anslutna kunder.

Skånska Energi arbetar kontinuerligt för att säkra elleveranserna så att du får el under dygnets alla timmar. Vi strävar efter att du ska få tillgång till ett stabilt och robust elnät där leveranssäkerheten är mycket hög. 

Ett stabilt och robust elnät där leveranssäkerheten är mycket hög.

Vi ersätter successivt våra luftledningar med markförlagd kabel så att elnätet ska vara så säkert som möjligt mot vädrets makter. Just nu är 87% av elnätets ledningar nergrävda i marken.

Hur får jag information om

strömavbrott?

Information om planerade

strömavbrott.

Detta är bra att tänka på vid

elanslutning.