Producera din egen el

Vi köper din överskottsel!

Är du småskalig elproducent inom vårt nätområde erbjuder vi dig ersättning för egenproducerad el från förnybara energikällor som sol, vind och vatten.

Om du har en anläggning som är godkänd och ansluten till vårt elnät kan du teckna ett inmatningsabonnemang och ersättning från oss för den överskottsel som eventuellt matas in på elnätet.

Överskott av el kan uppstå under vissa delar av året. Du kan få ersättning för överskottselen från vårt elnätsbolag och vårt elhandelsbolag. Ersättningsnivån styrs av hur mycket el som produceras. Som elproducent från förnybara energikällor som t ex sol och vind är du även berättigad till elcertifikat som du ansöker om hos Energimyndigheten.

Vill du veta mer om tekniska villkor som gäller för anslutning av småskalig elproduktion är du välkommen att kontakta oss.

Statligt stöd till solceller

Som producent av egen el från solceller kan du ansöka om elcertifikat, ett frivilligt stöd till all förnybar elproduktion. För att tilldelas elcertifikat måste du skicka en komplett ansökan till Energimyndigheten samt mäta din el och rapportera elproduktionen till Svenska Kraftnät. Ett elcertifikat tilldelas för varje producerad MWh. 1 MWh = 1000 kWh. Det innebär om du har en liten produktion eller många innehavare så kan utfärdande av elcertifikat ske mer sällan.

Läs mer om elcertifikat här.

 

Ursprungsgarantier

Du kan även ansöka om ursprungsgarantier, som än så länge är frivilligt. Det är en elektronisk handling som garanterar ursprunget på din el. Elproducenter får en garanti av staten för varje producerad MWh (1 000 kWh) el som sedan kan säljas på en öppen marknad. Ursprungsgarantin visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån, och utfärdas för alla typer av elproduktion.

Läs mer om ursprungsgarantier här.

Är du intresserad av solceller?

Skånska Energi erbjuder solcellsinstallationer av absolut bästa kvalitet för högsta energiutbyte! Vi använder endast väl seriösa leverantörer med lång erfarenhet. Minska dina elkostnader genom att producera din egen klimatvänliga el.

Läs mer om våra nyckelfärdiga solcellspaket här.

Spara överskottsenergi genom

energilagring!

All du behöver veta om

solceller.

Detta är bra att tänka på vid

elanslutning.