Egenproducerad el

Mikroproducent

Är du en mikroproducent innebär det att du producerar mindre el än du använder under ett år. Du producerar din el för eget bruk och kan få ersättning för din överskottsproduktion.

Du har ett säkringsabonnemang upp till 63A och en elproduktionsanläggning med en effekt av maximalt 43,5 kW. Om du producerar mer än det du använder ändras villkoren från mikroproduktion till småskalig elproduktion.

 Anslutningsanmälan

Ersättning för nätnyttan

Skånska Energi Nät ersätter dig för den nytta som din produktion skapar i elnätet och det överskott du säljer. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för överföring av el i vårt nät tack vare din elproduktion.

Se din ersättning enligt gällande prislista.

Ersättning för såld el

Den el som du inte själv behöver kan du sälja till en elhandlare, antingen till ett fast pris eller till ett pris som följer timpriserna på Nordpools spotmarknad. För att du ska få ersättning från vårt elhandelsbolag, Skånska Energi Marknad AB, måste du även ha ett giltigt elhandelsavtal med oss och din anläggning måste tillhöra Skånska Energis elnätsområde.


Se din ersättning enligt gällande prislista.

Moms och skatter

Du som har installerat solceller på din villa, fritidshus eller på ditt garage och säljer din överskottsel till övriga elnätet, ska betala moms på ersättningen som du får, eftersom det räknas som ekonomisk verksamhet. Det gäller oavsett belopp och det finns ingen miniminivå. För att betala momsen behöver du registrera dig hos Skatteverket för momsbetalning.

Läs mer om moms och övriga skatter på Skatteverket. 

Skattereduktion

Du har möjlighet att söka skattereduktion för din mikroproduktion. Beloppet är 60 öre/kWh, och högst 30 000 kWh/år kan ligga till grund för skattereduktionen.

Läs mer om skattereduktion här.

Avbrottsersättning

Inmatningsabonnemang har ej rätt till avbrottsersättning.

Spara överskottsenergi genom

energilagring!

All du behöver veta om

solceller.

Detta är bra att tänka på vid

elanslutning.