Egenproducerad el

Småskalig elproducent

Är du en småskalig elproducent innebär det att du producerar mer el än du använder under ett år. Du kan få ersättning för din överskottsproduktion.

Du har ett säkringsabonnemang upp till 63A och en elproduktionsanläggning med en effekt av maximalt 43,5 kW.


 Anslutningsanmälan

Ersättning för nätnyttan

Skånska Energi Nät ersätter dig för den nytta som din produktion skapar i elnätet och det överskott du säljer. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för överföring av el i vårt nät tack vare din elproduktion.

Se din ersättning enligt gällande prislista.

Ersättning för såld el

Den el som du inte själv behöver kan du sälja till en elhandlare, antingen till ett fast pris eller till ett pris som följer timpriserna på Nordpools spotmarknad. För att du ska få ersättning från vårt elhandelsbolag, Skånska Energi Marknad AB, måste du även ha ett giltigt elhandelsavtal med oss och din anläggning måste tillhöra Skånska Energis elnätsområde.


Välkommen att kontakta oss för offert på ersättning.

Avbrottsersättning

Inmatningsabonnemang har ej rätt till avbrottsersättning.

Spara överskottsenergi genom

energilagring!

All du behöver veta om

solceller.

Detta är bra att tänka på vid

elanslutning.