Tänk på framtiden

Sänk dina energikostnader!

Var med och bygg framtiden samtidigt som du sänker dina energikostnader på en klimatvänligt sätt.

Utvecklingen går snabbt och nu finns stora möjligheter att minska energikostnaden dramatiskt genom att bygga smarta energisystem i din villa. Använd den naturliga värmen från luften och solen för uppvärmning. Den energi du inte använder kan du sedan spara och återanvända när du behöver den bäst.

Du kan till exempel ladda ditt energilager under dagen från solcellerna på hustaket. På kvällen laddar du din elbil via din laddbox med egenproducerad solel från energilagret.

 

Läs om energi och hållbarhet

i vår blogg!

Här får nu information om

våra elavtal.

Bli insatt i vad som händer på

elmarknaden.