Ständig utveckling

Energilagring

Energimarknaden är i förändring. Fler och fler sätter upp solpaneler och bidrar till ett nytt energilandskap, bort från de stora centrala kraftverken till lokal småskalig produktion.

Vår samarbetspartner Box of Energy är ett svenskt företag som tillverkar energilager i olika storlekar för att passa de flesta kunder som har solceller på fastigheten. Tillverkningen sker i Sverige.

Energilagringsboxarna laddas av överskottsenergi från solpanelerna så att den egenproducerade energin kan användas i fastigheten när solpanelerna inte levererar någon energi. Energilagren kan även användas om man inte har solpaneler på taket. Batterierna kan då laddas från nätet under dygnets billigare timmar och laddas ur under de dyrare timmarna.

Energilagringsboxarna laddas av överskottsenergi från solpanelerna så att den egenproducerade energin kan användas i fastigheten när solpanelerna inte levererar någon energi. 

Genom att ha ett energilager i fastigheten kan man minska sina effektuttag från nätet, vilket är positivt för de lokala elnäten i t ex ett villakvarter eller en stadsdel, men framför allt för att sänka energikostnaderna.

Ladda bilen hemma
Vi går mot en framtid där våra fordon i allt större utsträckning drivs med el. För att klara en sådan omställning krävs det att man kan ladda smart och säkert vid bostaden. Vad kan då vara bättre än att ladda sin elbil med egenproducerad solel som man lagrat i batteriet. Då kan vi verkligen prata om effektiv användning av lokalt producerad el!!

Bidrag
Det finns bidrag att få för investering i energilager: max 60% av investeringen eller max 50 000 kr.

Demonstration
Skånska Energi har länge haft solceller på taket till kontorsfastigheten och laddplatser till elfordon vid våra parkeringar. Nu har vi även installerat en energilagringsbox från Box of Energy. Kontakta oss om du är intresserad av en demonstration.

Spara överskottsenergi genom

energilagring!

All du behöver veta om

solceller.

Detta är bra att tänka på vid

elanslutning.