Ladda hemma

Laddlösningar

Framtidens fordonsflotta kommer förmodligen bestå av en stor andel laddbara fordon. Vi ser redan idag hur försäljningen av plugin-hybrider och rena elbilar skjuter i höjden. Då behöver det vara enkelt att ladda bilen.

Med fler laddbara fordon växer också kraven på säker och bekväm laddning vid hemmet och arbetsplatsen men även vid köpcentra, gym och andra platser där man vistas mer än en kort stund.
Ett vanligt vägguttag ska egentligen bara användas i yttersta nödfall och då med en för ändamålet avsedd laddkabel, t ex RAY, en 1-fas kabel där laddstyrkan ställs in på handsken.

Vi erbjuder laddboxar för hemmaladdning, laddstolpar för arbetsplatser samt semisnabbladdare för mer publika miljöer. Vi är leverantörsoberoende och utgår från kundens behov. 

Villalösning
Som villaägare och förare av ett laddbart fordon är det lockande att bara koppla till bilen till ett vanligt uttag. Det är dock inte ett säkert sätt att ladda bilen! De allra flesta vägguttag är inte konstruerade för att klara kontinuerligt uttag av höga effekter, men den största risken ligger i att kablarna från elskåpet till uttaget inte är dimensionerade för det ändamålet. Vi rekommenderar därför en för ändamålet avsedd laddbox, med egen avsäkring i elskåpet, där kabeln är anpassad för högre belastning.

En av de laddboxar vi rekommenderar för privat bruk har inbyggt wifi så att du kan styra av/på, timer-förlägga din laddning, lastbalansera laddningen (t ex på vintern). Du kan dessutom registrera alla laddsessioner som görs vilket kan vara bra vid en försäljning av villan då man vill påvisa villans energiprestanda i förhållande till energiförbrukningen, eller om arbetsgivaren betalar drivmedel till tjänste-/förmånsbilen.

Har du en större fastighet? Läs mer här.