IVT Geo 312C

Öka din besparing

IVT Geo 312C är en bergvärmepump (jord- och sjö) som anpassar sig efter dig och ditt hus genom sin varvtalsstyrda kompressor. Det innebär att den automatiskt tar hänsyn till temperaturskiftningar och varmvattenförbrukning och anpassar driften för att öka din besparing.

IVT Geo 312C är utvecklad för att ge så låga värmekostnader som möjligt utan att kompromissa med komforten. Det nordiska klimatet ställer särskilt höga krav på ett smart styrsystem så att värmepumpen anpassar sitt arbete efter kraftiga svängningar i utomhustemperaturen. Förutom att du får mer pengar över i slutet av varje månad ger den energisnåla driften minskat slitage på värmepumpens delar.

Sparar både energi och pengar med anpassad varmvattenproduktion. 

IVT Geo 312C är också ett mycket bra val för dig som gillar att duscha och bada. Vattenkapaciteten är upp till 285 liter. Dessutom är den utrustad med ett patenterat styrsystem (AWS II) som anpassar värmepumpens varmvattenproduktion efter behovet. När du använder mycket varmvatten börjar värmepumpen producera nytt omgående, och när mindre volymer används avvaktar värmepumpen för att optimera produktionen. Det sparar både energi och pengar. 

Klarar de hårdaste energikraven för nybyggda hus samtidigt som det smarta styrsystemet gör att värmepumpen kan anpassa sig efter ett befintligt borrhål.

Det här är en värmepump som är byggd för att värma ditt hus så energisnålt det någonsin går – oavsett om du installerar den i ett nytt hus eller ersätter en äldre värmepump. IVT Geo 312C klarar de hårdaste energikraven för nybyggda hus samtidigt som det smarta styrsystemet gör att värmepumpen kan anpassa sig efter ett befintligt borrhål. Det betyder att du som byter ut din gamla värmepump får en betydligt billigare installation.