9 aug 2023

10 tips för ett elsäkert hem

Hur elsäkert är ditt hem? Bristande elsäkerhet är en vanlig orsak till brand, och det är du själv som är ansvarig för elsäkerheten i ditt hem. Här är tio viktiga saker för dig att tänka på.

Bristande elsäkerhet kan bero på många olika saker, från gamla prylar till fallerande installationer och dålig barnsäkerhet med mera. Men en sak är klar: bristande elsäkerhet ligger varje år bakom många bränder. Enligt en SIFO-undersökning (på uppdrag av Elsäkerhetsverket och Sveriges Konsumenter) har en av tjugo svenskar råkat ut för en skada orsakad av en elektrisk produkt. Här är våra tio tips för bättre elsäkerhet därhemma.

1) Få koll på läget: gör en elbesiktning

Som ägare till en bostad är du ansvarig för elsäkerheten i ditt hem: att elen är korrekt installerad och att de fasta installationerna är säkra, samt att dina elektriska apparater är hela och fungerande. Ett bra sätt att få koll på läget är att låta göra besiktningsperson eller ett elinstallationsföretag göra en elbesiktning. Tänk på att en elbesiktning normalt inte ingår i en vanlig besiktning i samband med till exempel husköp. Extra viktigt förstås i en bostad med en äldre elanläggning.

2) Jordfelsbrytaren är din bästa vän

Jordfelsbrytaren, som ofta sitter i nära anslutning till ditt elskåp, bryter automatiskt strömmen vid jordfel eller elfel i elektriska apparater, eller när lösa eller trasiga kablar leder till att strömmen på något sätt tar fel väg. En fungerande jordfelsbrytare är därför ditt viktigaste skydd mot elbränder. Testa din jordfelsbrytare minst två gånger om året.

3) Barnsäkra!

Gör ditt hem barnsäkert vad gäller elen. I alla nya bostäder idag har eluttagen så kallade petskydd, men bor du eller flyttar in i ett äldre hus kan de saknas, se i så fall till att skaffa det. Tänk också på att dra ur kontakterna till exempelvis vattenkokare och brödrostar när de inte används. Håll gärna även andra elektriska apparater utom räckhåll. Ha alltid glödlampor i dina lampor så att inga små fingrar kan pilla sig in i strömförande socklar, och låt inte lösa sladdar vara framme.

4) Säkra spisen

Spisen är den elektriska apparat i hemmet som är förknippad med störst risk. Har du små barn, se till att spisens olika barnskydd – som vredspärrar, spärr till ugnsluckan och tippskydd – är aktiverade. Rent allmänt är en spärrfunktion för spisen att sättas på, en timer som gör att spisen stängs av inom en viss tid och överhettningsskydd bra för att minska riskerna om du glömmer mat på spisen eller råkar sätta på den av misstag.

5) Dammsug bakom kyl och frys

Minst en gång om året böra du dammsuga bakom kyl och frys samt kontrollera vägguttagen till dem.

6) Slarva inte med sladdarna

Kontrollera dina elsladdar regelbundet. Är de hela? Har de klämts? Sitter sladden helt fast i stickkontakten? Slitna, lösa eller glappande sladdar kan vara livsfarliga och måste bytas. Tänk också på att undvika sladdhärvor. Har du många långa, lösa sladdar kan det vara värt att låta installera fler vägguttag istället.

7) Undvik innegrejor ute

Det kan vara stor skillnad på elanvändning inomhus och utomhus. Väder, vind och fukt ger till exempel helt andra påfrestningar på utrustning. Undvik därför att använda inneapparater utomhus, eller var mycket noga framför allt med att de inte utsätts för fukt. Använd bara jordade kontakter utomhus och helst bara apparater avsedda för utomhusbruk.

8) Dra alltid ur laddare

En enkel och viktig sak som likväl är lätt att slarva med. Laddare som är inkopplade även om de inte används kan orsaka brand. Så: ha bara laddaren inkopplad i vägguttaget när du verkligen använder den.

9) Det här får du göra själv

Det finns en del enklare elarbeten och åtgärder som du själv får göra i ditt hem: byta proppar, glödlampor och lamphållare; reparera och byta delar i trasiga skarv- och apparatsladdar; montera skarvsladdar, stickproppar och sladdströmbrytare; byta befintliga strömbrytare/vägguttag för högst 16 ampere om de har egen kapsling/dosa. Sedan måste du ju förstås veta vad och hur du gör i vilket fall som helst!

10) Här krävs behörig elinstallatör

Andra elarbeten i ditt hem får utföras endast av en behörig elinstallatör. Till exempel: förändring i fasta installationer, byte av ojordat vägguttag till jordat, installation av golvvärme/värmekabel.

Mer information om elsäkerhet hittar du på Elsäkerhetsverkets hemsida Vår blogg är fylld med smarta tips för dig och ditt hem