Har vi svaret på din fråga?

Här hittar du svaren på våra vanligaste frågor

På denna sida har vi listat några vanliga frågor som vi på kundservice brukar få. Hoppas att just din fråga hittar sitt svar. Kolla också i listan till höger om du finner det du söker där.

Varför ska jag teckna ett elavtal?
Om du inte gör ett aktivt val och tecknar ett elavtal får du betala ett anvisat elpris som är det volymvägda spotpriset plus ett fast påslag som är högra än övriga elavtal. Ett anvisat elpris oftast är dyrare än våra elavtal därför är det bäst att aktivt välja ett elavtal.
Vad innehåller det administrativa påslaget?
Det administrativa påslaget innehåller alla förutsägbara kostnader såsom Svenska Kraftnäts avgifter, handelsavgifter på NordPool, valutaavgifter (all handel på NordPool sker i Euro), balanskostnader, m m. Det som tillkommer är energipriset i aktuellt elområde, elcertifikatskostnaden och moms. 
Hur skaffar jag autogiro?
Enklast är att du aktiverar ditt autogiro direkt via din internetbank. Kontakta din bank om för hjälp. Detta är både smidigt och ett snabbt sätt att starta upp autogiro.
Du kan också beställa autogirobetalning genom att du först fyller i en blankett med ditt medgivande och mejlar/postar den ifyllda blanketten till oss. Vi registrerar ditt konto och skickar uppgiften till banken för godkännande. Banken skickar sen ett medgivande till dig när allt är klart. 
Varför är det bra med E-faktura?
E-faktura är en elektronisk faktura som du betalar via din internetbank. Att betala via e-faktura är mycket enkelt och smidigt. Dessutom gör du en insats för miljön genom att minska pappershanteringen. 

För att byta till e-faktura går du bara in på din internetbank och fyller i dina uppgifter enligt instruktionerna. När banken mottagit din registrering skickas en anmälan till oss.
Kan jag få anstånd eller delbetala min faktura?

För att ansöka om anstånd för en faktura måste du ansöka om det innan förfallodatum. Anståndet innebär att din aktuella fakturas förfallodag flyttas fram upp till 30 dagar. Du ansöker själv om anstånd genom att ändra förfallodag via Min Energi. För att du själv ska kunna ändra förfallodagen via den digitala tjänsten måste det gälla en enstaka faktura under 15 000 kronor.

Så här gör du för få anstånd och ändra förfallodag

  • Logga in på Mitt Energi via webben.
  • Gå till Mina fakturor
  • Klicka på de tre prickarna som finns till höger om din aktuella faktura.
  • Välj ”Ändra förfallodag” – finns inte detta alternativ kan du inte söka anstånd via den digitala tjänsten.
  • Välj datum som passar dig, maximalt 30 dagar efter förfallodatum.
  • Godkänn sedan att du blir debiterad dröjsmålsränta* på nästkommande faktura.
  • Nu är det klart och ditt anstånd är klart

Självklart kan även kontakta vår kundservice, antingen via mejl eller telefon. Kontaktuppgifter hittar du här.

*Villkor för förändring av förfallodag: Vid anstånd debiterar vi dig med dröjsmålsränta som läggs på nästkommande faktura. Dröjsmålsräntan är lagstadgad i räntelagen och är referensränta plus 8%.

Kontakta oss på kundservice:
Ring 046-507 00
Behöver jag momsregistrera mig för att sälja min överskottsel?
Den ersättning du får från elhandels- och elnätsbolaget vid försäljning av överskottsel är momspliktig om ersättningen under ett beskattningsår överstiger 30 000 kronor exklusive moms. Om din årliga totala momspliktiga försäljning inte överstiger 30 000 kronor exklusive moms är du befriad från moms. Läs mer om detta på Skatteverket. 
Vad är den fasta avgiften på nätavgiften?
Den fasta avgiften är baserad på hur stor mätarsäkring du har. Ju högre Ampere-tal du har desto högre avgift. Avgiften är årlig och tillkommer oavsett din förbrukning.
På vilket sätt tar Skånska Energi ansvar för miljön?
För Skånska Energi är miljön och hållbarhet jätteviktigt! All el vi säljer, till konsument och företag, kommer från 100% ursprungsmärkt vattenkraft. Alla våra energilösningar har sitt ursprung i förnybar energi, t ex solceller och geoenergi. Även våra värmepumpar och laddlösningar kan kopplas till miljövärde, genom att i kombination med anläggningen ha ett elavtal med Skånska Energi (100% ursprungsmärkt vattenkraft). Grundidén för energilager är lagring av den egenproducerade solelen. Vi kan därför med stolthet säga att vi står för hållbar utveckling och miljötänk. 
Ska jag välja el till rörligt eller fast pris?

Över tid har el till rörligt elpris varit det billigaste alternativet, men medför mer eller mindre kraftiga svängningar. Ett fast elpris ger förutsägbarhet, men kan vara ett dyrare alternativ om man tecknar vid ett tillfälle med högt elpris. 

Vad innehåller ett fast elpris?
Ett fast elpris innehåller alla kostnader för varje kWh som åligger ett elhandelsbolag att fakturera dig som elkund, exklusive moms. Månadsavgift tillkommer. Nätavgifter är inte inkluderade i ett fast elpris. 
Varför erbjuder inte Skånska Energi el till inköpspris?
El till inköpspris innebär att man istället för ett påslag per kWh får en fast månadskostnad utöver energipriset. En sådan priskonstruktion är sällan till kundens fördel (enligt bl a Elpriskollen), då man sätter månadskostnaden för ett visst förbrukningsintervall. Vi ser hellre att kunden kan påverka sin energikostnad genom att spara kWh och därmed bli fakturerad mindre administrativ kostnad. Exempel: 59 kr/månad vid 10 000 kWh/år motsvarar 7,08 öre/kWh, medan vårt påslag för motsvarande förbrukning hade varit 3,2 öre/kWh. Alla priser är exklusive moms.
Vad är elcertifikatsavgift?
Ett elcertifikat är en subvention av förnybara energikällor. Varje MWh elenergi som producerats från förnybar källa medger ett elcertifikat. Elcertifikat handlas som värdepapper. Varje kWh elenergi till konsument och majoriteten av näringsidkare är kvotpliktig. Det innebär att för varje kWh elenergi du köper måste du också köpa en andel av ett elcertifikat. Detta ombesörjs dock av din elhandlare. Kvotplikten varierar år till år, medan värdet på ett elcertifikat kan förändras flera gånger varje dag. 
Varför betalar jag en rörlig avgift för nätet?
Den rörliga avgiften kan beskrivas som en överföringskostnad eller en fraktkostnad. Som kund belastar du nätet olika mycket därför finns det en rörlig avgift.
Varför blir det strömavbrott?

Vi arbetar ständigt med att hålla en hög leveranssäkerhet i vårt elnät. Ibland måste vi göra planerade strömavbrott och ibland har vi vädrets makter mot oss. Vi jobbar så fort vi kan för att du ska få tillbaka strömmen igen. Alltid med säkerheten främst.

Vi arbetar ständigt med att hålla en hög leveranssäkerhet i vårt elnät, men ibland måste vi stänga av strömmen för reparationer eller förebyggande underhåll. Vi meddelar dig i förväg om när avbrottet sker. Läs mer om våra planerade strömavbrott här.

Akuta strömavbrott inträffar om elnätet skadas av åska, oväder eller annan oförutsedd händelse.

Tänk på att ett strömavbrott också kan bero på ett elfel i din bostad.

Hur funkar elnätet?
Det svenska elnätet kan liknas vid vägnätet, där det finns motor-, riks- och lokalvägar.  Elen transporteras på stamnätet, som ägs av staten och förvaltas av Svenska Kraftnät, från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Stamnätet är med andra ord elnätets "motorvägar".

Elen förs vidare från regionnäten via lokalnät till elanvändarna. Regionnäten ägs främst av Vattenfall, E.ON och Fortum och där används lägre spänningar (40 kV– 130 kV). Lokalnäten kallas också distributionsnät och har spänningar på 40 kV och mindre. De ägs av regionnätsföretagen, eller av mindre företag med lokal anknytning, såsom Skånska Energi.
Vad påverkar elnätsavgiftens olika nivåer?

I regel är det billigare för elnätsbolag att äga och investera i ett stadsnät eftersom investeringar och kostnader då kan fördelas bland fler kunder. Likaså får fler kunder nytta av en insats. Tvärtom är det för landsbygdsnät eller ett glesbygdsnät.

Skånska Energis räknas som ett landsbygdsnät. Vi har med andra ord längre mellan våra elkunder om man jämför med elnätsbolagen som äger stadsnät.

Vad är elsäkerhetsavgift?

Det är en statlig avgift för säkerheten i elnätet. Avgiften betalas genom nätföretaget. Varje kund är skyldig att betala avgiften, som för närvarande är 6 kronor per lågspänningsabonnent och år. Elsäkerhetsavgiften specificeras på din nätfaktura som en årlig engångspost.

Vad ingår i elnätsavgiften?
I priset ingår bland annat hela transporten från produktionskällan (kan vara ett vattenkraftverk uppe i Norrland), tariffer som vi måste betala till stamnätet hela vägen fram till dig som kund. Det är alltså inte ”bara” transporten inom vårt nätområde. Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig del.
Varför ska jag använda en laddbox till elbilen?
Ett vanligt vägguttag och dess kablar är inte dimensionerade till att klara stora kontinuerliga laster, som laddning av ett laddbart fordon är. Med en uppkopplad laddbox kan man starta/stoppa laddningen, se laddhistoriken, administrera användare, ställa laddstyrka etc. En laddbox kopplas med fördel på en egen säkring i mätarskåpet, vilket ökar tillgängligheten på laddboxen utan att äventyra hushållets andra laster. 
Vilken laddbox är lämplig för mig?
Vi har flera olika leverantörer av laddboxar där alla har sina respektive fördelar. Det medför att vi med stor sannolikhet kan hitta en lämplig laddbox för just ditt behov och dina önskemål. Kontakta oss på Skånska Energilösningar via vår växel på 046-507 00.
Läs gärna vårt blogginlägg om laddning av elbilar

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Våra kundundersökningar visar att vi harnöjda kunder!

Nöjda kunder

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal