Har strömmen gått?

Akuta strömavbrott inträffar om elnätet skadas av åska, oväder eller annan oförutsedd händelse. Här listar vi akuta elavbrott när de inträffar. Om du inte hittar några avbrott i listan har vi inga inrapporterade driftstörningar.

Vill du felanmäla ett strömavbrott? Kontakta oss på 046-507 00 dygnet runt. 

Om det uppstår akut strömavbrott får du avisering via SMS. Om du är osäker om ditt mobilnummer är registrerat gå in här och registrera det.

Om det blir strömavbrott

Vad gör du om delar av din bostad blir strömlös?

Kontrollera så att en huvudsäkring (propp) inte gått sönder. Ögat som ska trilla ut, gör inte detta alltid så byt alla säkringarna för säkerhets skull. Om säkringarna går sönder igen ring en elinstallatör.

Vad gör du om hela din bostad blir strömlös?

Kontrollera om jordfelsbrytaren vid proppcentralen har löst ut. Om så är fallet, återställ den. Om jordfelsbrytaren löser ut igen - slå ifrån alla dvärgbrytare/säkringar i centralen och testa genom att slå till en och en. Felet ligger under den dvärgbrytare/säkring som orsakar att jordfelsbrytaren löser ut igen. Normalt beror felet på en stickproppsansluten produkt och eller på något där det finns vatten.

Vad gör du om dina grannar också har strömavbrott?

Läs på vår webbplats om det finns ett registrerat akut strömavbrott i ert område. Avbrottet kan också vara ett planerat strömavbrott. Annars kontakta oss på telefon 046- 507 00.

Tips!

Ha alltid extra säkringar, batterier, stearinljus, tändstickor, ficklampor och en batteriradio hemma.

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal

Våra kundundersökningar visar att vi harnöjda kunder!

Nöjda kunder

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg