Vår ekonomiska redovisning

Årsredovisningar och delårsrapporter

Här samlar vi de senaste finansiella rapporterna för Skånska Energi.

2023

Årsstämma 2023

Aktieägare i Skånska Energi AB (publ), org nr 556013-6391, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 april 2023 kl. 09.00 på Skånska Energis kontor, Skattebergavägen 7, i Södra Sandby.

Kallelse årsstämma 2023

Anmälan

Fullmakt

Skånska Energis årsredovisning 2022

Skånska Energis revisionsberättelse

Protokoll årsstämma Skånska Energi

Fortsatt Årsstämma 2023

Aktieägare i Skånska Energi AB (publ), org nr 556013-6391, kallas härmed till fortsatt årsstämma måndagen den 8 maj 2023 kl. 09.00 på Skånska Energis kontor, Skattebergavägen 7, i Södra Sandby.

Protokoll fortsatt årsstämma 2023

Kallelse fortsatt årsstämma 2023

Revisorns Yttrande Enligt 7 Kap 35 § ABL

Anmälan 

Fullmakt

Extra bolagsstämma februari 2023

Aktieägare i Skånska Energi AB (publ), org nr 556013-6391, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 februari 2023 kl. 09.00 på Skånska Energis kontor, Skattebergavägen 7, i Södra Sandby.

Protokoll extra bolagsstämma 28 februari 2023

Kallelse extra bolagsstämma 28 februari 2023

Anmälan

Fullmakt

Extra bolagsstämma september 2023

Aktieägare i Skånska Energi AB (publ), org nr 556013-6391, kallas härmed till extra bolagsstämma Måndagen den 25 september 2023 kl. 09.00 på Skånska Energis kontor, Skattebergavägen 7, i Södra Sandby.

Protokoll extra bolagsstämma september 2023

Kallelse extra bolagsstämma september 2023

Anmälan

Fullmakt

Skånska Energi bolagsordning - förslag

2022

Årsstämma 2022

Årsstämma i Skånska Energi AB (publ), org nr 5560136-6391, äger rum fredagen den 8 april 2022 kl. 09.00.

Kallelse årsstämma 2022

Anmälan

Fullmakt

Protokoll Årsstämman 2022

Skånska Energis årsredovisning 2021

2021

Delårsrapport januari-september 2021

2019

Årstämma 2019

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg

Våra kundundersökningar visar att vi harnöjda kunder!

Nöjda kunder

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning