Få betalt för din egenproducerade el

Sälj din överskottsel till oss

Den el som du som mikroproducent producerar kan du antingen förbruka själv eller mata in på elnätet. Den el du inte använder kallas överskottsel och den kan du sälja till oss.

Är du en mikroproducent innebär det att du producerar mer el än du själv använder för eget bruk. Om du inte kan använda all el som din anläggning producerar, kan du sälja överskottet till oss.

Sedan den 1 juli 2022 har ellagen ändrat och du behöver inte längre ha förbrukat mer el än vad du har matat in på elnätet för att inte behöva betala inmatningsavgift. Så länge du uppfyller nedanstående krav är du fri att producera mer än vad du själv har förbrukat utan att behöva betala avgift för inmatning till elnätsföretaget.

Se vår checklista här:

1. Anslut din produktionsanläggning

Kontakta ditt elnätsföretag för att ansluta din produktion till elnätet och teckna ett inmatningsabonnemang. Bor du inom vårt nätområde, kontakta oss på 046-507 00.

2. Kontrollera att du uppfyller kraven

  • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt elnätföretag
  • Du producerar förnybar el
  • Huvudsäkring på högst 63 A
  • Inmatningseffekten på högst 43,5 kW
  • Du måste vara fastansluten till elnätet
  • Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare

3. Teckna ett elavtal med Skånska Energi

För att vi ska kunna köpa ditt överskott behöver du ha ett elhandelsavtal på konsumtionsanläggningen hos oss på Skånska Energi. Du behöver också teckna ett produktionsavtal med oss. För att teckna det, kontakta oss på 046-507 00.

4. Vad händer nu?

När alla steg ovan är genomförda, din anläggning är ansluten till elnätet, ditt elavtal har startat med oss, kan vi börja betala ut ersättningen för ditt överskott. Ersättningen beräknas på Nord Pools timsportspris enligt din produktionsprofil, för aktuellt elområde i SEK, exkl. moms.

Avräkningen av överskottet som matas in på elnätet sker månadsvis, ersättningen regleras på fakturan för elhandelavtalets elleverans till anläggningsadressen.

Moms och skatter

Om din momspliktiga försäljning inte överstiger 30 000 kronor exklusive moms per år, så är du befriad från moms och behöver därför inte momsregistrera dig. För att du ska bli momsbefriad får din momspliktiga försäljning inte ha överstigit 30 000 kronor någon gång under de två senaste åren.

Skattereduktion

Du kan få skattereduktion för din mikroproduktion. Beloppet är 60 öre/kWh, och högst 30 000 kWh/år kan ligga till grund för skattereduktionen.

Är du intresserad av solceller?

Skånska Energi erbjuder solcellsinstallationer av absolut bästa kvalitet för högsta energiutbyte! Vi använder endast seriösa leverantörer med lång erfarenhet. Minska dina elkostnader genom att producera din egen klimatvänliga el.

Vi hjälper dig!

Kundservice

Våra öppettider är vardagar kl 08:00–15:00. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

046-507 00 kundservice@skanska-energi.se

Vi har nöjda kunder!

Det viktigaste för oss är att du som kund är nöjd. I senaste mätningen fick vi toppbetyg och vi arbetar hela tiden för att bli bättre! Läs mer om våra kundnöjdhetsmätningar här.

Mycket väl godkänd blev betyget på kundundersökningen 2021
Nöjda kunder

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter