När det blir avbrott i elleveransen

Varför blir det strömavbrott?

Vi arbetar ständigt med att hålla en hög leveranssäkerhet i vårt elnät. Ibland måste vi göra planerade strömavbrott och ibland har vi vädrets makter mot oss. Vi jobbar så fort vi kan för att du ska få tillbaka strömmen igen. Alltid med säkerheten främst.

En hög leveranssäkerhet i elnätet innebär att förebyggande underhåll måste göras löpande. Ibland måste vi stänga av strömmen för våra kunder när vi gör dessa reparationer och underhållsarbeten. Då meddelar vi förstås dig i förväg om avbrottets tider.

Akuta strömavbrott inträffar om elnätet skadas av åska, oväder eller annan oförutsedd händelse. Om ett akut strömavbrott skulle inträffa kan du följa händelseutvecklingen genom att:

Tänk på att ett strömavbrott också kan bero på ett elfel i din bostad. Läs mer under flikarna nedan.

Tips vid långvariga strömavbrott Akuta strömavbrott
Om det blir strömavbrott

Vad gör du om delar av din bostad blir strömlös?

Kontrollera så att en huvudsäkring (propp) inte gått sönder. Ögat som ska trilla ut, gör inte detta alltid så byt alla säkringarna för säkerhets skull. Om säkringarna går sönder igen ring en elinstallatör.

Vad gör du om hela din bostad blir strömlös?

Kontrollera om jordfelsbrytaren vid proppcentralen har löst ut. Om så är fallet, återställ den. Om jordfelsbrytaren löser ut igen - slå ifrån alla dvärgbrytare/säkringar i centralen och testa genom att slå till en och en. Felet ligger under den dvärgbrytare/säkring som orsakar att jordfelsbrytaren löser ut igen. Normalt beror felet på en stickproppsansluten produkt och eller på något där det finns vatten.

Vad gör du om dina grannar också har strömavbrott?

Läs på vår webbplats om det finns ett registrerat akut strömavbrott i ert område. Avbrottet kan också vara ett planerat strömavbrott. Annars kontakta oss på telefon 046- 507 00.

Tips!

Ha alltid extra säkringar, batterier, stearinljus, tändstickor, ficklampor och en batteriradio hemma.

Avbrottsersättning

Du har rätt till avbrottsersättning om elöverföringen avbryts helt under en sammanhängande period om minst tolv timmar. Vid elavbrott som haft en sammanhängande avbrottsperiod om minst tolv timmar gäller att avbrottsperioden anses avslutad vid den tidpunkt då avbrottet upphört om överföringen därefter har fungerat oavbrutet i två timmar.

En kund har inte rätt till avbrottsersättning om elavbrottet beror på kundens försummelse, om elavbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet, om elavbrottet ligger utanför Skånska Energis kontrollansvar eller om elavbrottet beror på stamnätsfel.

Rätten till avbrottsersättning gäller endast kunder som enligt ellagen är elanvändare samt är anslutna till Skånska Energis elnät. Med elanvändare avses de konsumenter och näringsidkare som tar ut el för sin förbrukning.

Skadeståndsanmälan

De skador som uppstår på grund av avbrott, ska i vissa fall ersättas av nätägaren. Ersättningen omfattar ekonomisk förlust och annan förlust som har orsakats av avbrottet. Har du anspråk om ersättning, fyll i formuläret eller blanketten gällande skadeanmälan.

Innan du gör en anmälan rekommenderar vi dig att läsa igenom Bra att veta när du gör en skadeståndsanmälan.

Vi hjälper dig!

Skånska Energis växel

Våra öppettider är vardagar kl 08:00–15:00. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

046-507 00 kundservice@skanska-energi.se

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg

Våra kundundersökningar visar att vi harnöjda kunder!

Nöjda kunder