Ansökan om skadestånd

Ansökan om skadestånd

Personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Skånska Energis riktlinjer för integritetsskydd av personuppgifter.
Fyll i om du är privatperson eller företag/bostadsrättsförening.Fyll i ditt person-, kund- eller organisationsnummer utan bindestreck.
Fyll i ditt förnamn/företagsnamn eller namn på din bostadsrätt.
Fyll i din postadress med husnummer och om lägenhetsnr är aktuellt
Fyll i ditt postnummer (utan mellanslag) för den adress du bor på idag
Fyll i din e-postadress
Fyll i ett telefonnummer (enbart siffror) där vi kan nå dig.
Uppgifter om händelsen
Du hittar anläggnings-id på din elnätsfaktura. Är totalt på 18 siffror och börjar alltid 735 999.
Fyll i det datum då händelsen inträffade
Skriv in vad som gått sönder, årsmodell och kostnad.
Ange följande uppgifter: föremål/elektrisk apparat, märke och modellbeteckning, inköpt år, inköpspris, dagens inköpspris för nytt föremål, reparationskostnad och yrkat anspråk.
Ange yrkat anspråk
Skicka in kvitto styrker din anmälan.
Skicka in intyg som styrker din anmälan. OBS! Ditt ansökan om skadestånd bedöms så fort vi har komplett underlag med både kvitto och intyg.
Uppge beloppet i SEK


Bifoga en kopia på skadeståndsanmälan och beslut från ditt försäkringbolag

Ange kontouppgifter för utbetalning av eventuell skadeståndsersättning. Clering- och kontonummer