Paragrafer och viktiga dokument

Avtalsvillkor och viktiga blanketter

Här har vi samlat information om våra avtalsvillkor för privatpersoner och näringsidkare samt andra viktiga dokument och blanketter, såsom ansökan till autogiro och avbrottsersättning, skadeanmälan och ångerblankett.

Förändringar i avtalsvillkoren från 1 april 2019

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har reviderat allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument) NÄT 2012 K (rev 2) och försäljning av el till konsument, EL 2012 K (rev 2).

Förändringar NÄT 2012 K (rev 2)

 • Personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren – har upphävts och ersatts av dataskyddsförordningen.

Förändringar EL 2012 K (rev 2)

 • Personuppgiftshantering – punkt 1.4 i villkoren – har upphävts och ersatts av dataskyddsförordningen.

 • Försäljning på distans och utanför affärslokaler samt ångerrätt – punkt 2.2 A och 2.2 B – har anpassats till de nya reglerna som infört i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal.
  Det innebär att avtal vid uppsökande telefonförsäljning endast kan ingå efter säljsamtalet.
  Ett säljsamtal är därmed ett anbud som Elhandelsföretaget skriftligen ska bekräfta till dig som konsument.
  Du godkänner anbudet genom en skriftlig signatur. Lämnar du ingen skriftlig accept är avtalet ogiltigt.
  Ångerfristen på 14 dagar börjar den dagen avtalet ingås, under förutsättning att du fått lagstadgad information om ångerrätten.
Avtalsvillkor för privatpersoner

För dig som är elhandelskund

Särskilda avtalsvillkor Skånska Energi AB - gäller från 1 oktober 2020

Särskilda avtalsvillkor Skånska Energi AB - gäller från 1 januari 2020 

Särskilda villkor för försäljning av el (rev 2) - gäller från 1 april 2019

Särskilda villkor för försäljning av el (rev) - gäller från 1 januari 2016

Allmänna avtalsvillkor, El 2012 Konsument (rev 2) - gäller från 1 april 2019

Allmänna avtalsvillkor, El 2012 Konsument (rev) - gäller från 1 januari 2016

 

För dig som är elnätskund

Allmänna avtalsvillkor, Nät 2012 Konsument (rev 2) - gäller från 1 april 2019

Allmänna avtalsvillkor, Nät 2012 Konsument (rev) - gäller från 1 januari 2016

Avtalsvillkor för näringsidkare

För dig som är elhandelskund

Avtalsvillkor Skånska Energi AB - gäller från 1 oktober 2020

Avtalsvillkor Skånska Energi Marknad AB- gäller från 1 januari 2018

Särskilda villkor för försäljning av el (rev) - gäller från 1 januari 2016

Allmänna avtalsvillkor, El 2012 Näringsidkare (rev) (uppdaterad 180424) - gäller från 1 april 2019

Allmänna avtalsvillkor, El 2012 Näringsidkare (rev) - gäller från 1 januari 2016

 

För dig som är elnätskund

Allmänna avtalsvillkor, Nät 2012 Näringsidkare lågspänning (rev) - gäller från 1 april 2019

Allmänna avtalsvillkor, Nät 2012 Näringsidkare lågspänning (rev) - gäller från 1 januari 2016

Allmänna avtalsvillkor, Nät 2012 Näringsidkare högspänning (rev) - gäller från 1 april 2019

Allmänna avtalsvillkor, Nät 2012 Näringsidkare högspänning (rev) - gäller från 1 januari 2016

Autogiro

Autogiro innebär att fakturabeloppet automatiskt dras från det bankkonto du har uppgett i din ansökan. Ta för vana att kontrollera att det finns täckning på ditt konto senast 2 dagar innan förfallodatum så att du slipper onödiga påminnelseavgifter. 

Du kan beställa autogirobetalning direkt via din internetbank. För att spara på miljön vill vi tipsa att du kan få fakturaspecifikationen via mejl i stället för via brev.

Det går även att få Autogirobetalning genom att fylla i blanketten med ditt medgivande och mejla/posta det till oss. Vi registrerar ditt konto och skickar uppgiften till banken för godkännande.

Avbrottsersättning

Du har rätt till avbrottsersättning om elöverföringen avbryts helt under en sammanhängande period om minst tolv timmar. Vid elavbrott som haft en sammanhängande avbrottsperiod om minst tolv timmar gäller att avbrottsperioden anses avslutad vid den tidpunkt då avbrottet upphört om överföringen därefter har fungerat oavbrutet i två timmar.

En kund har inte rätt till avbrottsersättning om elavbrottet beror på kundens försummelse, om elavbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet, om elavbrottet ligger utanför Skånska Energis kontrollansvar eller om elavbrottet beror på stamnätsfel.

Rätten till avbrottsersättning gäller endast kunder som enligt ellagen är elanvändare samt är anslutna till Skånska Energis elnät. Med elanvändare avses de konsumenter och näringsidkare som tar ut el för sin förbrukning.

Skadeanmälan

De skador som uppstår på grund av avbrott, ska i vissa fall ersättas av nätägaren. Ersättningen omfattar ekonomisk förlust och annan förlust som har orsakats av avbrottet. Har du anspråk om ersättning, fyll i och skicka in blanketten för skadeanmälan nedan till oss.

Ångerblankett

Du har rätt att frånträda ett avtal inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då avtalet ingicks. Önskar du endast ändra avtalsform eller avtalslängd, räcker det med att du kontaktar oss via:

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till oss på följande adress:

Du kan också ladda ner vår ångerblankett och fylla i samt skicka in den.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten, innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du ångrar avtalet så kommer ingen elleverans att påbörjas av oss. 

Om du bett att elleveransen ska påbörjas av oss under den tidsfrist som du har ångerrätt och därefter ångrar avtalet med oss innan ångerfristen löpt ut, måste du för din fortsatta elleverans ordna med ett annat elhandelsföretag. Annars riskerar du att bli tilldelad ett anvisat elhandelsföretag via ditt elnätsföretag. 

Du måste också betala ett belopp till oss som står i proportion till den elförbrukning som du haft till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet med oss.

Vi hjälper dig!

Kundservice

Våra öppettider är vardagar kl 08.00–16.00. Lunchstängt kl 12.00–12.30. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

046-507 00 kundservice@skanska-energi.se

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Vad kan du som elkund göraom du inte är nöjd?

Dina rättigheter