Paragrafer och viktiga dokument

Avtalsvillkor och viktiga blanketter

Här har vi samlat information om våra avtalsvillkor för privatpersoner och näringsidkare samt andra viktiga dokument och blanketter, såsom ansökan till autogiro och avbrottsersättning, skadeanmälan och ångerblankett.

Avtalsvillkor för privatpersoner
Avtalsvillkor för näringsidkare

För dig som är elhandelskund

Avtalsvillkor Skånska Energi AB - gäller från 27 februari 2024

Avtalsvillkor Skånska Energi AB - gäller från 11 januari 2024

Avtalsvillkor Skånska Energi AB - gäller från 9 november 2023

Avtalsvillkor Skånska Energi AB - gäller från 26 september 2023

Avtalsvillkor Skånska Energi AB - gäller från 20 april 2023

Avtalsvillkor Skånska Energi AB - gäller från 3 mars 2023

Avtalsvillkor Skånska Energi AB - gäller från 21 september 2022

Avtalsvillkor Skånska Energi AB - gäller från 1 juli 2022

Avtalsvillkor Skånska Energi AB - gäller från 1 oktober 2020

Avtalsvillkor Skånska Energi Marknad AB- gäller från 1 januari 2018

Särskilda villkor för försäljning av el (rev) - gäller från 1 januari 2016

Allmänna avtalsvillkor, El 2012  Näringsidkare (rev) gäller från 1 oktober 2021

 

För dig som är elnätskund

Allmänna avtalsvillkor, Nät 2012 Näringsidkare lågspänning (rev) - gäller från 1 april 2019

Allmänna avtalsvillkor, Nät 2012 Näringsidkare lågspänning (rev) - gäller från 1 januari 2016

Allmänna avtalsvillkor, Nät 2012 Näringsidkare högspänning (rev) - gäller från 1 april 2019

Allmänna avtalsvillkor, Nät 2012 Näringsidkare högspänning (rev) - gäller från 1 januari 2016

Autogiro

Autogiro innebär att fakturabeloppet automatiskt dras från det bankkonto du har uppgett i din ansökan. Ta för vana att kontrollera att det finns täckning på ditt konto senast 2 dagar innan förfallodatum så att du slipper onödiga påminnelseavgifter. 

Du kan beställa autogirobetalning direkt via din internetbank. För att spara på miljön vill vi tipsa att du kan få fakturaspecifikationen via mejl i stället för via brev.

Det går även att få Autogirobetalning genom Min Energi - fyll i formuläret så ordnar vi resten.

Avbrottsersättning

Du har rätt till avbrottsersättning om elöverföringen avbryts helt under en sammanhängande period om minst tolv timmar. Vid elavbrott som haft en sammanhängande avbrottsperiod om minst tolv timmar gäller att avbrottsperioden anses avslutad vid den tidpunkt då avbrottet upphört om överföringen därefter har fungerat oavbrutet i två timmar.

En kund har inte rätt till avbrottsersättning om elavbrottet beror på kundens försummelse, om elavbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet, om elavbrottet ligger utanför Skånska Energis kontrollansvar eller om elavbrottet beror på stamnätsfel.

Rätten till avbrottsersättning gäller endast kunder som enligt ellagen är elanvändare samt är anslutna till Skånska Energis elnät. Med elanvändare avses de konsumenter och näringsidkare som tar ut el för sin förbrukning.

Skadeståndsanmälan

De skador som uppstår på grund av avbrott, ska i vissa fall ersättas av nätägaren. Ersättningen omfattar ekonomisk förlust och annan förlust som har orsakats av avbrottet. Har du anspråk om ersättning, fyll i formuläret eller blanketten gällande skadeanmälan.

Innan du gör en anmälan rekommenderar vi dig att läsa igenom Bra att veta när du gör en skadeståndsanmälan.

Ångerblankett

Du har rätt att frånträda ett avtal inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då avtalet ingicks. Önskar du endast ändra avtalsform eller avtalslängd, räcker det med att du kontaktar oss via:

Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet till oss på följande adress:

Du kan också ladda ner Konsumentverkets ångerblankett och fylla i samt skicka in den.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten, innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du ångrar avtalet så kommer ingen elleverans att påbörjas av oss. 

Om du bett att elleveransen ska påbörjas av oss under den tidsfrist som du har ångerrätt och därefter ångrar avtalet med oss innan ångerfristen löpt ut, måste du för din fortsatta elleverans ordna med ett annat elhandelsföretag. Annars riskerar du att bli tilldelad ett anvisat elhandelsföretag via ditt elnätsföretag. 

Du måste också betala ett belopp till oss som står i proportion till den elförbrukning som du haft till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet med oss.

Fullmakt

Den här blanketten använder du om du vill låta någon annan än dig själv hämta ut dina uppgifter och/eller hantera dina ärenden. Gäller både för dig som är konsument eller näringsidkare.

Fyll i uppgifterna noggrant och var snäll och texta tydligt. Du kan också välja pdf-filen som gör att du fyller i dina uppgifter direkt via din webbläsare.  Välj det som passar dig bäst!

Signera och skicka originalet till oss

Oavsett val av fullmaktsblankett ska den signeras och skickas till oss:
Skånska Energi AB
Box 25
221 00 Lund

Vi hjälper dig!

Har du frågor eller funderingar är du alltid varmt välkommen att kontakta oss.
Ring 046-507 00 eller mejla till kundservice@skanska-energi.se

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Vad kan du som elkund göraom du inte är nöjd?

Dina rättigheter