Om du inte är nöjd

Dina rättigheter som elkund hos Skånska Energi

Det är viktigt för oss att du är nöjd när du köper en vara eller tjänst hos oss. Här har vi samlat information som berör dina rättigheter, vart du kan vända dig om du vill reklamera något eller om du anser dig ha blivit felaktigt behandlad.

Dina rättigheter regleras i Sveriges ellag och Allmänna avtalsvillkor för elbranschen. Utöver detta tillkommer Skånska Energis särskilda avtalsvillkor samt enskilda villkor för just den produkt du har köpt. Varje bolag har sina egna särskilda villkor eftersom produkt- och tjänsteutbudet varierar.

Här finns även fördjupad information om dina rättigheter som konsument enligt ellagen (Svensk Energi). Där kan du läsa mer kring villkor, betalningssätt, tvistlösning, din rätt vid avbrott i överföring av el, ersättning och skadestånd, förutsättningar för installation av nya mätare osv.

Om du inte är nöjd

Kontakta vår kundservice i första hand. Kan vi inte komma överens kan du gå vidare och göra en reklamation eller få opartisk rådgivning.

1. Kontakta vår kundservice

Om du inte är nöjd med oss, ska du i första hand vända dig till vår kundservice. Ring oss på telefon 046-507 00 (vardagar 8.00-15.30).

2. Reklamation och skadestånd

Reklamation
Om du inte är nöjd med svaret från kundservice, kan du skicka in ett reklamationsmejl till oss på adress: kundservice@skanska-energi.se eller ringa 046-507 00.

Skadestånd
Har vi orsakat dig skada, till exempel i samband med ett strömavbrott, kan du göra en skadeanmälan (pdf) eller via ett formulär.
Läs mer om vad du ska tänka på när du gör en skadeståndsanmälan.

3. Extern rådgivning och tvistlösning

Vill du ta ditt ärende vidare för att få opartisk rådgivning, eller få hjälp med att få ett ärende prövat, finns det ett flertal externa parter du kan vända dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Om du vill ha opartisk rådgivning
Kommunala konsumentvägledare finns i de flesta kommuner och rådgivningen är gratis. De kan ge dig råd vid klagomål eller om du har hamnat i tvist med ett företag. Kontakta din kommun för ytterligare information och kontaktuppgifter.
Kommunala konsumentvägledare

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. De kan ge dig vägledning om hur du går vidare om du har en tvist med ditt elnäts- eller elhandelsföretag och vill få ditt ärende prövat.
Konsumenternas energimarknadsbyrå

Om du vill få ett ärende prövat
Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndigheten över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme som ska se till att de fungerar så bra som möjligt. De granskar exempelvis nätbolagens avgifter och leveranskvalitet i elnätet. Hit kan du vända dig till exempel om vill pröva om en anslutningsavgift är skälig.
Energimarknadsinspektionen

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt och opartiskt prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. Hit kan du vända dig om du inte är nöjd med ett beslut.

www.arn.se Postadress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm
Allmänna reklamationsnämnden


Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol, till exempel om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Tingsrätten är då första instans. Domstolen är objektiv och opartisk.
Sveriges domstolar

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Vi behandlar vi dina personuppgifterlagligt och säkert

Integritetspolicy