Om du inte är nöjd

Dina rättigheter som elkund hos Skånska Energi

Det är viktigt för oss att du är nöjd när du köper en vara eller tjänst hos oss. Här har vi samlat information som berör dina rättigheter, vart du kan vända dig om du vill reklamera något eller om du anser dig ha blivit felaktigt behandlad.

Dina rättigheter regleras i Sveriges ellag och Allmänna avtalsvillkor för elbranschen. Utöver detta tillkommer Skånska Energis särskilda avtalsvillkor samt enskilda villkor för just den produkt du har köpt. Varje bolag har sina egna särskilda villkor eftersom produkt- och tjänsteutbudet varierar.

 

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med oss, ska du i första hand vända dig till vår kundservice. Ring oss på telefon 046-507 00 (vardagar 8.00-15.00).

Om du inte är nöjd med svaret från kundservice, kan du skicka in ett reklamationsmejl till oss på adress: kundservice@skanska-energi.se eller ringa 046-507 00.

Har vi orsakat dig skada, till exempel i samband med ett strömavbrott, kan du göra en skadeanmälan (pdf) eller en skadeanmälan via formulär.
Läs mer om vad du ska tänka på när du gör en skadeståndsanmälan.

Vill du ta ditt ärende vidare för att få opartisk rådgivning, eller få hjälp med att få ett ärende prövat, finns det ett flertal externa parter du kan vända dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

 

Information om oberoende tjänster för tvistlösning till konsumenter

Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndigheten över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme som ska se till att de fungerar så bra som möjligt. De granskar exempelvis nätbolagens avgifter och leveranskvalitet i elnätet. Hit kan du vända dig till exempel om vill pröva om en anslutningsavgift är skälig.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt och opartiskt prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. Hit kan du vända dig om du inte är nöjd med ett beslut. www.arn.se Postadress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm Allmänna reklamationsnämnden

Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol, till exempel om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Tingsrätten är då första instans. Domstolen är objektiv och opartisk. 

 

Kontaktuppgifter till oberoende användarrådgivning om tillgängliga energieffektiviseringsåtgärder


Kommunala konsumentvägledare finns i de flesta kommuner och rådgivningen är gratis. De kan ge dig råd vid klagomål eller om du har hamnat i tvist med ett företag. Kontakta din kommun för ytterligare information och kontaktuppgifter.

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. De kan ge dig vägledning om hur du går vidare om du har en tvist med ditt elnäts- eller elhandelsföretag och vill få ditt ärende prövat.

Energi- och klimatrådgivningen har oberoende information om energieffektivisering på deras webbplats. Informationen på webbplatsen ansvarar Energimyndigheten och Sveriges kommuner för.

 

Information om jämförelseverktyg

Du har möjlighet att byta elleverantör kostnadsfritt. Det är du som elanvändare som ska göra ett aktivt val av elavtal. För att kunna fatta ett välinformerat beslut kan du använda dig av prisjämförelseverktyget Elpriskollen. Elpriskollen är Sveriges enda oberoende prisjämförelseverktyg för avtal om leverans av el och drivs av myndigheten Energimarknadsinspektionen. På Elpriskollen kan du enkelt jämföra priser och villkor för olika elavtal. www.elpriskollen.se

 

Ångerrätt

Vi följer lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, vilket innebär att du har 14 dagars ångerrätt om du inte skulle vara nöjd. Här kan du hitta Konsumentverkets standardmall för information om ångerrätten.


Ellagen – dina rättigheter som konsument


Ellagen innehåller särskilda bestämmelser som är viktiga för dig som kund. Här hittar du ett dokument med ett utdrag ur ellagen med dina rättigheter som konsument. 
Hela ellagen hittar du här

Efterfrågeflexibilitet

Som elanvändare kan du under vissa förutsättningar påverka kostnaden för din elanvändning genom att öka och minska din elanvändning vid olika tidpunkter. Möjligheterna att påverka dina kostnader är mycket individuella, bland annat krävs ett elavtal vars pris ändras flera gånger varje dygn - ett så kallat flexibelt avtal. Om du väljer ett elavtal med flexibel prissättning kan priset bli både högre och lägre än ett traditionellt rörligt pris beroende på när du använder el. På Energimarknadsinspektionens webbplats kan du hitta oberoende information om efterfrågeflexibilitet.

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Vi behandlar vi dina personuppgifterlagligt och säkert

Integritetspolicy