Om jag inte betalar min faktura

Vad händer om jag inte betalar min faktura?

Om du inte betalar din faktura i tid kan det medföra extra kostnader för dig. Det kan dessutom leda till att din el stängs av. Skånska Energi samarbetar med Visma Collectors för att skicka ut påminnelse och kravhantering.

Har du fått en väldigt hög faktura och har problem med att betala den i tid? I så fall är det viktigt att du hör av dig till oss i god tid innan fakturans förfallodatum. Vänta inte, utan kontakta oss direkt. 

Ansökan om anstånd

För att ansöka om anstånd för en faktura måste du ansöka om det innan förfallodatum. Anståndet innebär att din aktuella fakturas förfallodag flyttas fram upp till 30 dagar. Du ansöker själv om anstånd genom att ändra förfallodag via Min Energi. För att du själv ska kunna ändra förfallodagen via den digitala tjänsten måste det gälla en enstaka faktura under 15 000 kronor.

Så här gör du för få anstånd och ändra förfallodag

  • Logga in på Mitt Energi via webben.
  • Gå till Mina fakturor
  • Klicka på de tre prickarna som finns till höger om din aktuella faktura.
  • Välj ”Ändra förfallodag” – finns inte detta alternativ kan du inte söka anstånd via den digitala tjänsten.
  • Välj datum som passar dig, maximalt 30 dagar efter förfallodatum.
  • Godkänn sedan att du blir debiterad dröjsmålsränta* på nästkommande faktura.
  • Nu är det klart och ditt anstånd är klart

Självklart kan även kontakta vår kundservice, antingen via mejl eller telefon. Kontaktuppgifter hittar du här.

*Villkor för förändring av förfallodag: Vid anstånd debiterar vi dig med dröjsmålsränta som läggs på nästkommande faktura. Dröjsmålsräntan är lagstadgad i räntelagen och är referensränta plus 8%.

1. SMS-påminnelse till privatpersoner

Om den ursprungliga fakturan har förfallit utan att någon betalning har gjorts skickas ett sms till dig cirka tre arbetsdagar efter förfallodag där vi berättar att vi saknar din betalning, men också att om du betalt nyligen kan du bortse från detta sms. En förutsättning för att du ska få detta sms är att vi har rätt mobilnummer registrerat. Du kan själv uppdatera ditt nummer på Min Energi, antingen i appen eller via en dator.

Observera att du som är företagskund inte får något sms.

2. Påminnelsefaktura

Om den ursprungliga fakturan har förfallit utan att någon betalning har gjorts skickas en påminnelse. Vi anlitar företaget Visma Amili som skickar ut påminnelser. Kom ihåg att

  1. Visma svarar på dina frågor gällande påminnelsefakturan.
  2. Du betalar Vismas påminnelsefaktura, så du ska inte betala din ursprungliga faktura efter du fått en påminnelsefaktura.

Logga gärna in på Visma och Mitt ärende för att se ditt ärende.

I samband med att en faktura skickas ut för påminnelse tas det ut en extra avgift och dröjsmålsränta. Observera att påminnelser inte är obligatoriska och flera försenade betalningar på kort tid kan göra att skulden skickas direkt.

3. Kravhantering, om du inte betalar påminnelsen

Om du fortfarande inte betalalar när du fått en påminnelsefaktura skickas det ut inkassokrav och en så kallad uppmaning. Med detta utskick tillkommer ytterligare en kostnad för inkassokrav, förutom den befintliga skulden. Efter detta har du 15 dagar på dig att betala skulden till Visma eller komma med invändningar.

Om betalningen fortfarande inte har kommit in informeras du om att din el kan komma att stängas av. Vi skickar också med en uppmaning med mottagningsbevis och ett brev till socialnämnden när avstängningen inte avser företag. För att undvika nästa steg måste du skriva under och skicka tillbaka mottagarbeviset.

Om mottagarbeviset inte skickas in anlitas en delgivningsman som personligen överlämnar informationen till dig. Om detta inte lyckas kan en så kallad spikning eller kungörelse förekomma. Med detta menas att informationen lämnas vid ditt hem eller att meddelandet offentliggörs.

El kommer tillbaka när skulden är betald. Förutom själva skulden tillkommer det även kostnader för arbetet. I vissa fall kan vi begära in säkerhet eller en depositionskostnad.

På Visma kan du se de olika stegen och vilka kostnader och avgifter som tillkommer vid en obetald faktura. Eller kontakta Visma Amilis kundservice på 0771-232 405.

Kontakta oss på kundservice