Elavtal för klimatsmarta föreningar

Vi skräddarsyr elavtal till bostadsrättsföreningar

Skånska Energi hjälper dig som bostadsrättsförening att få kontroll på elförbrukningen och att sänka energikostnaderna.

Som bostadsrättsförening finns det möjlighet att spara pengar genom att kontrollera och jämföra ert nuvarande elavtal med vad vi kan erbjuda er. Något vi självklart gärna hjälper er med. För vi vet att din bostadsrättsförening inte bara vill göra miljövänliga val utan också hålla nere de återkommande kostnaderna.

Vi är schyssta inte bara mot miljön utan även mot dig och din bostadsrättsförening:

  • Du får ett pris som är transparent och tydligt. Allt för att du ska förstå elhandelskostnaden.
  • Som schysst elhandel finns inget finstilt, utan vi har avtal som uppfyller gällande regelverk inom branschen.
  • Personlig el-kontakt. Med större elförbrukning, över 150 000 kWh, får ni en personlig el-kontakt.
  • Ett klimatsmart val, för vi har enbart 100 % svensk förnybar el.

Så här byter ni elavtal för er brf

Det är enkelt att byta elavtal för en bostadsrättsförening är enkelt. Så här gör ni:

  • Ta fram föreningens elräkning
  • Kontrollera den totala årsförbrukningen. Bäst om vi kan få helår samt även månadsvis.
  • Undersök aktuell uppsägningstid på ert nuvarande elavtal. Kan vara löpande avtal alternativt ett specifikt datum när avtalet löper ut.
  • Kontakta oss för jämförelse och förslag på nytt elavtal.

När allt är klart och vi är överens om avtalsform och prisbild, då är det dags för den/de som är firmatecknare för föreningen att teckna nytt elavtal hos oss.

Vill du ha en offert? Fyll i formuläret till höger och ange din årliga elförbrukning så hör vi av oss till dig.

Stärk din miljöprofil

Skånska Energi är ett av de elbolag som var först i Sverige med att enbart erbjuda el från 100 % förnybara energikällor. Oavsett vilket elavtal du väljer, kan du vara säker på att du endast får el från vattenkraft.

Som elkund till oss erhåller du ett intyg om att du under under din avtalsperiod köper vattenkraftproducerad el med EPD från Skånska Energi. EPD (Environmental Product Declaration) är en certifierad miljövarudeklaration med kvalitetssäkrade uppgifter om exempelvis resursförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning registrerad av Svenska Miljöstyrningsrådet.

Förnybar elproduktion

För oss är det viktigt att enbart leverera energi som har sitt ursprung i förnybara energikällor. Vi strävar efter att våra energianläggningar och den el som vi distribuerar ska ha en minimal klimatpåverkan. Skånska Energi har egen, småskalig produktion av förnybar el i form av vattenkraft. Totalt producerar vi ungefär 48 GWh av förnybar el om året, el som räcker till cirka 10 000 hushåll.

Vi löser dina energibehov

Skånska Energi är ett komplett energibolag som erbjuder ett brett och klimatsmart produktsortiment:

Elavtal

Vi säljer enbart 100 % förnybar el och erbjuder elavtal till företag som är anpassade efter önskemål och behov. Är du företagare eller äger en större fastighet hjälper våra säljare dig med en offert anpassad efter dina behov. Hos oss får du alltid snabb och bra service!

Värmepumpar

Vi säljer värmepumpar till privatpersoner och företag anpassade till fastigheter i olika storlek. Vill du minska dina energikostnader och samtidigt spara på klimatet kan vi hjälpa dig.

Solceller

Vill du bli småskalig elproducent kan vi hjälpa dig med allt från val av solceller, montering, installation och anslutning. Vi kan hela processen från ax till limpa.

Batterilagring

Genom att erbjuda energilagring ger vi möjlighet att effektivisera energianvändningen och dra större nytta av egenproducerad el. Vill du veta mer om denna nya produkt är du välkommen att kontakta oss!

Energilösningar

Vi bygger klimatsmarta värme- och kylanläggningar genom att använda den naturliga värmen som finns i marken och luften. På så sätt sänker vi koldioxidutsläppen och driftskostnaderna för fastigheten. Vi bygger lösningar med olika tekniker och erbjuder olika finansieringsmöjligheter.

Eldistribution

Bor du i vårt elnät får du tillgång till ett mycket driftsäkert elnät där 85 % är nedgrävt. Våra kunniga tekniker och montörer har mycket stor lokal kännedom vilket gör att vi har mycket kort ledtid att hantera strömavbrott.

Vattenkraft

Skånska Energi äger och driver egen småskalig vattenkraft. Vi bidrar till ett bättre klimat genom att producera vattenkraftsel till ca 10 000 hushåll varje år. 

Det löper en grön tråd genom Skånska Energi och vi kan hjälpa dig att lösa de flesta av dina energibehov. Hos oss får du personlig service och rådgivning utan att behöva stå i telefonkö. Välkommen att kontakta oss!

Energiskatt för företag

Energiskatt på el för 2021

Enligt lagen om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig. Energiskatten på el beror dels på verksamheten som kunden bedriver och dels var i landet elen förbrukas.

Från och med år 2018 är det elnätsföretagen som fakturerar energiskatten.

Från och med 1 januari 2021 höjs energiskatten på el. Gör att aktuell skattesats på el från och med 1 januari 2021 är:

  • 35,6 öre/kWh exklusive moms (44,50 öre/kWh inklusive moms) för de flesta kunder i Sverige
  • 26 öre/kWh exklusive moms (32,50 öre/kWh inklusive moms) för de med reducerad energiskatt.

Industrikunder och datacenter faktureras full energiskatt och ska själva sedan ansöka hos Skatteverket om återbetalning av den reduktion de är berättigade till (ned till 0,5 öre/kWh). Frågor om återbetalning hänvisas till storforetagsregionen@skatteverket.se eller tel: 010-587 71 02.

Få en offert på elhandelsavtal!

Fyll i formuläret och ange beräknad årliga elförbrukning. En av våra säljare kontaktar dig inom kort.

Ja tack, vi vill ha en offert på elavtal

Helena Käll

1000X550px Puffbild Mars2110
Helena Käll

Företagssäljare elhandel

046-507 23 helena.kall@skanska-energi.se

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter