Om våra kundmätningar

Vi har nöjda kunder

Vi på Skånska Energi är måna om våra kunder och gör därför en kundnöjdhetsmätning vartannat år. På så sätt vet vi vad vi ska jobba på för att bli ännu bättre.

Vid 2021 års undersökning fick ännu en gång emblemet ”Mycket väl godkänd” i vår kundnöjdhetsundersökning för företag i energibranschen. Vi är glada och tacksamma över kundernas förtroende och att vi vid för tredje (år 2017, 2019 och 2021) kundnöjdhetsundersökning fått MVG.

Bra. Lokalt. Pålitligt. Fungerar. Stabilt. 

Det är några av de ord våra kunder oftast väljer för att beskriva Skånska Energi – när de bara får välja ett ord. Under intervjuerna får våra kunder möjlighet att svara på frågor och även framföra sina personliga tankar och åsikter, här är några kommentarer från våra kunder:

"Allting fungerar som det ska och personalen är alltid lika trevliga.
Skånska Energi har en personlig kundservice, de känns lokala."

"Kundbemötandet är toppen. Jag har varit i kontakt med dem i många ärenden, och de är alltid kanonbra."

"Jag tycker att man får ett bra bemötande hos Skånska Energilösningar, och de kommer fort om man har problem med värmepumpen."

"Jag har bott här i 55 år och har alltid varit lika nöjd med Skånska Energi."

"Det är väl närheten som man känner gör Skånska Energi så bra."

"Jag kände att man fick ett förtroende för Skånska Energilösningar direkt vid installationen. Både före och efter har det fungerat väldigt smidigt med värmepumpen."

"Jag uppfattar att det är väldigt bra hos kundservice och hemsidan är toppenbra och smart. Vi är supernöjda kunder."

"Tack för att jag fick vara med och bli intervjuad, en jättetrevlig undersökning, och ha det så gott!"

"Jag kan bara säga, att fortsätt som ni gör idag med att ta hand om era kunder."

Utvecklingsarbete

Genom regelbunden kundnöjdhetsundersökning garanterar vi att du som kund hamnar i fokus för vårt utvecklingsarbete. Undersökningen är anonym och sker genom en intervjuteknik, som en dialog med varje respondent, resultatet presenteras för vår ledningsgrupp, styrelse och personal och ligger sedan till grund för vårt förbättringsarbete. 
Stort tack till alla som medverkat, det är du som hjälper oss att bli bättre. För våra kunder är det viktigaste vi har!

Om Supportföretaget TMJ Group

Supportföretaget TMJ Group, som är specialister inom energibranschens samtliga affärsområden, genomför regelbundet kundnöjdhetsundersökningar inom energibranschen. Där ställs höga krav på oss som energiföretag, vilket bland annat innebär att vi måste följa upp och förbättra de utvecklingsområden som kommer av undersökningens genomförande. 

Nöjdhetsindex baseras på tio för kunden viktiga nöjdhetsfrågor och presenteras övergripande i ett nöjdhetsindex på skalan 0-100. Detta nöjdhetsindex är ett s.k. dynamiskt index vilket kontinuerligt uppdateras vartefter nya mätningar uppdateras. Idag genomför ett 50-tal energibolag Supportföretagets kundnöjdhetsundersökningar varvid benchmarking och jämförelser på ett flertal områden är möjliga. Av respekt för de företag som erhåller lägre värden i nöjdhetsindex offentliggör Supportföretaget aldrig ett enskilt företags nöjdhetsindex utan varje företag kan själva välja att berätta om och/- eller visa sitt erhållna nöjdhetsindex.

Nöjdhetsemblem delas ut enligt nedan erhållna indexvärden:

  • Nöjdhetsindex 50-65 = Godkänd
  • Nöjdhetsindex >65-75 = Väl godkänd
  • Nöjdhetsindex >75 = Mycket väl godkänd
  • Nöjdhetsindex = Bäst, erhålls av det företag som i nämnd studie nått allra högst nöjdhetsindex av samtliga deltagande företag.


För mer information om Supportföretagets Energibolagsindex, kontakta: Tove Åkerman-Stenman

Skånska Energi fick högsta betyg i senaste kundundersökningen.

Vi hjälper dig!

Kundservice

Våra öppettider är vardagar kl 08:00–15:00. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

046-507 00 kundservice@skanska-energi.se

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter