Vårt hjärta klappar för skånsk energi

En lokal och komplett energikoncern

Vi är en energikoncern som producerar och levererar förnybar energi och klimatvänliga energilösningar till privatpersoner och företag. All energi vi säljer kommer från förnybara källor – 100% sol och vatten.

Skånska Energi är en komplett energikoncern med 100 % förnybar energi från sol och vatten. Med vårt elnät har vi en stark lokal förankring i Lundabygden. Med vår gröna elhandel och
våra klimatvänliga energilösningar är vi ett energibolag för hela Skåne. 

Skånska Energi äger också Skånska Energilösningar SELAB AB tillsammans med HP Borrningar i Klippan AB. Läs mer om Skånska Energilösningar här

Vår vision

Skånska Energi ska arbeta nära kunden för att uppfylla dagens och framtidens energibehov.

Vår affärsidé

Skånska Energi ska:

 • Producera, sälja och köpa 100% förnybar el
 • Leverera och ta emot el på ett driftsäkert sätt
 • Erbjuda förnyelsebara energilösningar och kundanpassad service

Våra koncernövergripande mål:

 • Förnybar energi till alla
 • En smart och säker infrastruktur
 • Utökad hållbar produktion
 • En framgångsrik och integrerad verksamhet

Vårt varumärke och identitet bygger på våra kärnvärden som i sin tur speglar våra värderingar:

 • Lokalt förankrad
 • Omtänksam
 • Ansvarsfull 
 • Lyhörd
 • Ärlig

 

Skånska Energi säljer sitt bolag för vattenkraftsproduktion i Småland

Hos Skånska Energi är framtida energilösningar, stabilt lokalt elnätet samt försäljning av el från förnybara energikällor grunden i verksamheten. Vi är mycket stolta över vår lokala skånska förankring. För att öka möjlighet till utveckling av vår kärnverksamhet samt för att ha kraften att fortsätta vara ett starkt lokalt energibolag, har Skånska Energi beslutat att sälja bolaget för vattenkraftsproduktion i Småland till Energy Machines. Energy Machines är ett bolag som satsar på energieffektivisering och integrerade energisystem samt avser att fortsätta utveckla den småskaliga vattenkraftsproduktionen. Bolaget övertar verksamheten från den 1 december 2021.

 

Tillsyn och övervakningsplan

Att äga och förvalta ett elnät innebär ingen konkurrens eftersom det bara finns ett elnät. Som boende i ett elnätsområde är man tvungen att betala en elnätsavgift till nätägaren om man vill ha ström. Därför ska vi, enligt ellagen, varje år göra en övervakningsplan som ser till att vi inte utnyttjar vår ägarsituation eller gynnar någon enskild aktör på elmarknaden. Vi skriver också en rapport som visar vad vi gjort för att följa bestämmelserna. Rapporten skickas till tillsynsmyndigheten och du hittar den längst ner på denna sida. 

Läs mer om vad en övervakningsplan är på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Affärsområde Elnät

Skånska Energis elnät sträcker sig från Kävlinge i nordväst till Genarp i sydost. Nätet ligger till större del på landsbygden och omfattar 170 mil elledningar, 600 nätstationer och har cirka 19 000 anslutna kunder.

Elnätets främsta roll är att se till att elen kommer hem till dig, till din arbetsplats och ut till samhället från de platser där den produceras. Skånska Energi arbetar kontinuerligt för att säkra elleveranserna så att du får el under dygnets alla timmar. Vi arbetar också med att utveckla smarta och effektiva system för att anpassa elnätet till de kunder som väljer att producera egen förnybar el.

Ett modernt elnät

Elnätet moderniseras kontinuerligt. Skånska Energi var ett av de första elbolagen som installerade fjärravlästa elmätare och nyligen har vi bytt ut dem till nya mätare som kommunicerar via radio. På så sätt får vi en månadsmätning med den faktiska förbrukningen. En viktigt del i vårt arbete är att successivt ersätta våra luftledningar med markförlagd kabel så att elnätet blir så säkert som möjligt mot vädrets makter. Idag är 87% av elnätet nergrävt i mark.

Stark lokal förankring

Många av våra medarbetare har arbetat med elnätet under många år och har hög kompetens och stark lokal förankring. En av våra styrkor är därför att snabbt hantera de strömavbrott som kan inträffa i samband med till exempel stormar. Eftersom våra montörer och tekniker känner elnätsområdet väl kan felet snabbt lokaliseras och effektivt åtgärdas.

Miljö

Miljöhänsyn och strävan att förbättra miljöprestanda är en naturlig del av verksamheten. I den del av elnätet som fortfarande består av luftledning ersätts uttjänta kreosotimpregnerade trästolpar till kompositstolpar som är tillverkade av miljövänlig glasfiberarmerad plast.

Gatubelysning

En växande del är vår verksamhet är att utföra gatubelysningsentreprenader. Vi har god kunskap inom belysningsteknik och erbjuder ett komplett utbud inom gatubelysning, parkbelysning och olika typer av specialbelysningar. De senaste åren har vi genomfört flera nya belysningsprojekt i Lund med omnejd, med modern och miljövänlig teknik.
Affärsområde Elhandel

Skånska Energi levererar 100 % förnybar el producerad av vattenkraft, med en försäljningsvolym på knappt 300 GWh. Vi har cirka 15 000 företags- och privatkunder inom och utom det egna elnätsområdet.

Vi tycker att det är viktigt att välja el som är baserad på 100% förnybara energikällor. Därför gör Skånska Energi det enkelt - vi erbjuder endast el som har sitt ursprung i vattenkraft!

Olika avtalsalternativ

Genom att erbjuda ett flertal olika avtalsalternativ, baserade på rörliga och fasta elpriser, vill vi hitta den bästa lösningen för varje kund. Våra elpriser är konkurrenskraftiga och vårt mål är att alltid ge så god service som möjligt.

Garanterat vattenkraft

För varje megawattimme som produceras får elproducenten en ursprungsgaranti utfärdad. Garantin är ett elektroniskt dokument som styrker ursprunget på elen. Efterhand som du använder din el annulleras samma antal ursprungsgarantier. Eftersom vi endast köper el med ursprungsgarantier från vattenkraft kan vi garantera att elen vi säljer är 100 % förnybar.

Teckna elavtal

Våra fasta och rörliga elpriser finns på vår hemsida men också på olika jämförelsesidor på internet. Du kan enkelt teckna elavtal via hemsidan eller ring och prata med vår kundservice.
Affärsområde Energilösningar

Skånska Energi är delägare i bolaget Skånska Energilösningar som installerar klimatvänliga energilösningar i såväl större kommersiella fastigheter som mindre villor och allt däremellan. Värme, varmvatten och kyla, solceller, laddstolpar och service – vi har allt och skräddarsyr efter dina behov.

Att installera värme- och kylanläggningar som ger stora energibesparingar och minskar
koldioxidutsläppen är smart både för plånboken och miljön. Skånska Energilösningar erbjuder
klimatsmarta energilösningar till privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar och
fastighetsägare.

Unikt och anpassat – från idé till installation

Skånska Energilösningar har både bredd och djup. Vi ser din energi som en helhet.

 • Som kund hos oss får du hjälp med allt, från idé till installation.
 • Vi levererar alltid en unik anläggning, anpassad för just din fastighets storlek och
  behov.
 • Med oss får du ett av branschens bredaste utbud parat med komplett kompetens och
  gedigen erfarenhet.

Ett komplett utbud

Med Skånska Energilösningar får du en partner som erbjuder dig:

 • Värmepump
 • Elbilsladdare/Laddstolpar
 • Solceller
 • Geoenergi – värme och/eller kyla
 • Service för privatpersoner – boka vid behov
 • Serviceavtal som är kundanpassade för företag/brf
 • Elavtal – i samarbete med Skånska Energi AB

Värmepumpar

Skånska Energilösningar är återförsäljare av IVT värmepumpar via våra IVT-center. Skånska Energilösningar erbjuder även förebyggande underhåll och service av värmepumpinstallationer. Vår personal har teknisk
kunskap och erfarenhet inom kyl- och värmepumpsteknik.

Skånska Energi över 100 år!

Vi är mycket stolta över att vi 2016 firade Skånska Energis 100-årsjubileum. Hundra år har gått sedan tolv framsynta människor gick samman för att föra elen ut på Lundabygden. Det började en kväll på Dalby Gästis…

Under 1900-talets första år kom elektriciteten till de skånska städerna, med industrins energibehov som drivkraft. Vidare ut till landsbygden kom elen däremot på initiativ av landsbygdens eget folk. Framsynta människor som såg nyttan och möjligheterna med den då nymodiga energikällan. Modiga människor som vågade ta en ekonomisk risk och som var beredda att samarbeta för gemensam nytta.

Tolv sådana människor från bygden lade grunden till Skånska Energi. Allt började en kväll i augusti 1912 på Dalby Gästis. Då möttes ett fyrtiotal bybor för att höra om elektricitetens fördelar och om möjligheten att dra en kraftledning till Dalby. Sju av dem bestämde sig för att göra slag i saken och grundande tillsammans året därpå Dalby Elektricitetsverk. I januari 1914 levererades den första strömmen till 64 abonnenter. Två år senare skrev fem andra män, i grannbyn, under ett gemensamt papper och grundande därmed Södra Sandby Elektricitetsverk. Det var den 27 april 1916.

Under de följande femtio åren växte och utvecklades elverksbolagen från Dalby och Södra Sandby i takt med det moderna samhället. 1969 gick de samman och bildade kärnan till dagens Skånska Energi.

Från säkra elleveranser till 100 procent förnybar energi från sol och vatten. Som en röd tråd genom hela vår historia löper en anda av företagsamhet, kreativitet och oberoende - lika viktig för oss på Skånska Energi idag som för grundarna för hundra år sedan. Vi har alltid vågat prova nya saker och ofta varit tidigt ute med smarta lösningar. Vi har också genom alla år behållit vårt oberoende och den starka närheten till vårt område och våra kunder – vilket vi är särskilt stolta över.

Övervakningsplan

Vi hjälper dig!

Kundservice

Våra öppettider är vardagar kl 08:00–15:00. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

046-507 00 kundservice@skanska-energi.se

Kontakta oss

Skånska Energilösningar

Vi har stängt till 2024-08-05. Vänligen kontakta oss efter detta datum.

046-12 00 24 eller 042-311 61 30 info@skanskaenergilosningar.se

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter

Våra kundundersökningar visar att vi harnöjda kunder!

Nöjda kunder