Bra att veta om skadeståndsanmälan

Bra att veta om skadeståndsanmälan

Det finns främst två huvudfall när du kan ha rätt till ersättning. Det ena är på grund av ett strömavbrott när din anläggning blivit strömlös. Det andra fallet är när du fortfarande har ström till din anläggning men då kvaliteten blivit felaktig, till exempel på grund av för hög spänning eller frekvensfel. Tänk på att du som kund alltid har en skyldighet att begränsa din skada så mycket det går.

Skador på grund av strömavbrott

En av de vanligaste skadorna som anmäls är förstörd mat i kyl eller frys. Tänk på att det är viktigt att du dokumenterar dina skador genom att t.ex. ta foto och skicka in kvitto så att du har underlag för dina skador. När du varit utan ström i över 12 timmar har du normalt rätt till avbrottsersättning som är till för att täcka denna typ av skador. Detta innebär att eventuell lagstadgad avbrottsersättning avräknas från ditt skadestånd.

Skador med anledning av felaktig spänningskvalitet

I vanliga fall ska elektronisk utrustning i hemmet klara av variationer i spänning. Trots det kan det hända att din utrustning går sönder och i sådana fall kan du ha rätt till ersättning om felet har inträffat i elnätet.
Om du kontaktar en reparatör så kan det vara bra att du får ett skriftligt utlåtande på vad som har hänt. Detta kan du då skicka med i din skadeståndsanmälan. Ersättning för denna typ av skador regleras i ellagen och om du har rätt till ersättning ska 3 500 kr avräknas, tillsammans med åldersavdrag som beror på hur gammal utrustningen är. Tänk på att skicka med kvitto för utrustningen när du anmäler din skada.

Speciellt för dig som är näringsidkare

För en näringsidkare kan skadestånd endast bli aktuellt om elnätsföretaget agerat vårdslöst eller försumligt. Rätt till ersättning omfattar aldrig ren förmögenhetsskada som t.ex. utebliven vinst på grund av produktionsstopp. I normala fall så bör näringsidkare istället vända sig till sitt försäkringsbolag. Det är även näringsidkaren som ska visa att skadan uppkommit genom elnätsföretagets vårdslöshet eller försummelse. Mer information om vad som gäller kan läsas i allmänna avtalsvillkoren för näringsidkare.

Dokumentationskrav

När du anmäler en skada är det viktigt att du förklarar vilken skada du drabbats av och vilket belopp du yrkar ersättning för. Du behöver även bifoga styrkande dokument som visar din skada. Exempel på styrkande dokument kan vara kvitto, foto, faktura eller intyg. Vår bedömning av ärendet kan inte påbörjas förrän vi har fått all dokumentation.

Undantag

Skadestånd i samband med elavbrott utgår inte om avbrottet beror på kundens försummelse. Skadestånd utgår inte heller om nätägaren var tvungen att bryta strömmen på grund av elsäkerhetsskäl. Dessutom har du som konsument inte rätt till skadestånd för skador som kan hänföras till näringsverksamhet. Läs mer i allmänna avtalsvillkor för konsumenter.

Försäkring

Om du inte har rätt till ersättning för din skada utifrån ellagen kan det vara så att du kan få ersättning via ditt försäkringsbolag istället. Kontakta i sådana fall ditt försäkringsbolag för att få veta vad som gäller i ditt fall.

Anmälan om skadestånd

För att vi ska kunna hantera ärendet ber vi dig att skicka in underlag som visar vilka skador du har drabbats av. Detta gör du genom att fylla i en skadeståndsanmälan. Skadeståndsanmälan finns både som ett digitalt formulär och som en PDF som du kan skriva ut för att sedan skicka in till oss via post.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Från och med att all dokumentation har inkommit till oss brukar det ta 1-2 veckor innan du får svar. Eventuellt ersättningsbelopp utbetalas därefter och det kan ta upp till 1 vecka innan du har dina pengar på kontot.

Skadeståndsblankett Ansökan om skadestånd

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Vi behandlar vi dina personuppgifterlagligt och säkert

Integritetspolicy