Avbrott på grund av underhåll och reparationer

Planerade strömavbrott

Ibland måste vi bryta strömmen för reparationer eller underhåll. Här får du information om våra planerade strömavbrott. Ungefär en vecka innan ett planerat strömavbrott skickar vi brev till alla berörda hushåll.

Få sms vid akuta strömavbrott

Om du har ditt mobilnummer registrerat hos oss får du ett sms vid akuta strömavbrott, du registrera det här!

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter

Vad kan du som elkund göraom du inte är nöjd?

Dina rättigheter

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg