Mikroproduktion av el

För anläggningar med en maximal effekt på 43,5 kW

För att räknas som en mikroproducent ska du producera din el för eget bruk och producera mindre el än du använder under ett år.

En mikroproducent har ett säkringsabonnemang på upp till 63A och en elproduktionsanläggning med en effekt på maximalt 43,5 kW. Om du producerar mer el än du använder ändras villkoren från mikroproduktion till småskalig elproduktion.

Tänk på att om du producerar egen el och har ett inmatningsabonnemang har du inte rätt till avbrottsersättning vid strömavbrott.

Läs mer om ersättningar, moms och skatter under flikarna nedan.

Sälj din överskottsel - för privatpersoner Sälj din överskottsel - för företag
Ersättning för nätnyttan

Skånska Energi Nät ersätter dig för den nytta som din produktion skapar i elnätet och det överskott du säljer.

Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för överföring av el i vårt nät tack vare din elproduktion som avlastar elnätet.

Ersättning - gäller till och med 31 december 2022

Ersättning - gäller till och med 31 december 2023

Ersättning för såld el

Skånska Energi Nät ersätter dig för den nytta som din produktion skapar i elnätet och det överskott du säljer.

Den el som du inte själv behöver kan du sälja till ett elhandelsföretag, antingen till ett fast pris eller till ett pris som följer timpriserna på Nordpools spotmarknad. För att du ska få ersättning från vårt elhandelsföretag, Skånska Energi AB, måste du ha ett giltigt elhandelsavtal med oss. 

Moms och skatter

Om din momspliktiga försäljning inte överstiger 30 000 kronor exklusive moms per år, så är du befriad från moms och behöver därför inte momsregistrera dig. För att du ska bli momsbefriad får din momspliktiga försäljning inte ha överstigit 30 000 kronor någon gång under de två senaste åren.

Skattereduktion

Du kan få skattereduktion för din mikroproduktion. Beloppet är 60 öre/kWh, och högst 30 000 kWh/år kan ligga till grund för skattereduktionen.

Vi hjälper dig!

Skånska Energis växel

Våra öppettider är vardagar kl 08:00–15:00. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

046-507 00 kundservice@skanska-energi.se

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss