Vanliga frågor om solceller

Frågor och svar om solceller

Funderar du på att skaffa solceller för att producera egen el? Här hittar du svar på några vanliga frågor om solpaneler.

Vad är solceller gjorda av?

Kiselbaserade solceller är den vanligaste varianten följt av glas och aluminium.

Vilka garantier har solcellerna om man har köpt anläggningen genom Skånska Energilösningar?
  • Produktgaranti 12 år
  • Effektgaranti 25 år
  • På växelriktaren 12 år
  • Effektoptimerare 25 år
  • Installationen 5 år
Hur kan jag få skattereduktionen för överskottselen som jag säljer?

Du som har en solcellsanläggning med en huvudsäkring på högst 100A har rätt till skattereduktion på 60 öre/kWh för den överskottsel som anläggningen matar ut på elnätet. Du kan inte få skattereduktion för fler kilowattimmar än vad du själv köper och du kan få reduktion för max 30 000 kWh per år.

Hur vet jag hur mycket el jag säljer?

Din totala produktion på din anläggning följer du via en app som är kopplad till din växelriktare eller genom Min Energi.

Vad är en växelriktare?

Växelriktaren är den del i solcellsanläggningen som omvandlar likström till växelström. Den ser också till att den el som produceras i första hand går in i fastigheten och eventuell överskottsel matas ut på elnätet.
Har du ett batteri så ser växelriktaren till att detta också laddas innan eventuell överskottsel matas ut på elnätet. Växelriktaren installeras oftast vid skåpet för inkommande el eller till fastighetens elcentral/undercentral.

Vad är en optimerare?

Optimerare är elektroniska komponenter som sätts direkt på en solpanel för att maximera dess elproduktion. Optimeraren gör så att du kan följa hur mycket el varje panel producerar. Opimeraren ser även till att andra solpaneler inte berörs om en modul får en minskad effekt på grund av t ex skugga.

Behöver jag rengöra mina solceller?

Anläggningen är i stort underhållsfri, regnvattnet gör rent panelerna från pollen, damm, etc. Vi rekommenderar inte att spola vatten på panelerna då det finns risk för kalkavlagringar samt att glaset på panelerna kan spricka. Vi avråder från att gå på panelerna då det lätt kan resultera i så kallade mikrosprickor och trasiga paneler samt att det även innebär stor halkrisk. Rekommendationen är därför att den person som utför eventuellt underhåll av anläggningen går på taket och inte på panelerna.

Kräver min solcellsanläggning någon service eller underhåll?

Underhåll av anläggningen kräver inga större insatser. Leverantören av solceller har oftast en funktionsgaranti som standard. Att hålla koll på anläggningen och identifiera eventuella fel är dock ett ansvar du som kund har. Det bästa sättet att säkerställa att anläggningen fungerar är att undersöka att den producerar på daglig basis. Produktionen kan dock ibland visa noll, t ex när vädret är mulet eller om det ligger snö på panelerna. Det är även en fördel att se över vegetationen i närheten av anläggningen så att den inte skuggas i onödan.

Hur ansöker jag om bygglov?

Du måste undersöka detta med kommunen du bor i. Bor du i ett kulturminnesmärkt område eller hus måste du ansöka om bygglov eller om du placerar solcellsanläggningen på ett platt tak i en ram som inte ligger dikt an taket.

Vem gör en föranmälan på en solcellsanläggning?

Du som kund kontaktar en behörig installatör som gör en föranmälan till Skånska Energi Nät. Har du köpt en helhetslösning av en leverantör så är det leverantörens elektriker som gör föranmälan. Anslut din fastighet eller produktionsanläggning till vårt elnät!

Hur lång tid tar det innan föranmälan är godkänd?

En föranmälan hanteras och godkänns för närvarande 1–3 månader efter det att vi fått anmälan.

Kan jag som kund själv skicka in en föranmälan på min anläggning?

Nej, detta kan bara en behörig elinstallatör göra.

Vad är ett installationsmedgivande?

Det är information om att arbetet får lov att påbörjas och innehåller information om våra krav på anläggningar som ska anslutas till elnätet.

Kan jag som kund snabba på processen?

Nej, ärenden gällande solcellsanslutningar hanteras i turordning och kommunikation görs mellan anslutningsingenjörerna på Skånska Energi och din installatör.

Men ju förr vi får in föranmälan desto bättre för ditt projekt.

Vad är en färdiganmälan?

Elinstallatören ska skicka in en färdiganmälan efter att ha utfört arbetet enligt installationsmedgivandet.

Vad är en nätberäkning?

Det innebär att nätägaren kontrollerar att elnätet klarar av att ansluta solcellsanläggningen till elnätet.

Behöver jag som kund betala för en nätförstärkning?

Nej, inte så länge mätarsäkringen inte överstiger 63A.

Vad krävs för att man ska kunna installera solceller?

Det går att montera solceller på de flesta takbeläggningar förutom Eternit eller direkt på marken.
Huset behöver vara anslutet till elnätet och ha en elcentral.
Minsta huvudsäkring för att ha en anläggning är 16 A.
Taket behöver till största del vara fri från skugga.

Vad begränsar vilken effekt på anläggningen som jag som kund kan installera?

Denna förfrågan besvaras genom din föranmälan, där anslutningsingenjörerna kontrollerar din anslutningspunkt, befintlig storlek på din säkring samt inkommande servis till din fastighet.

Vad behövs för att kunna göra en utökning av befintlig solcellsanläggning?

Om du som kund vill utöka din anläggning som eventuellt även kommer kräva en uppsäkring, så krävs det att en ny föranmälan inkommer av din installatör.

Behöver elmätaren på min anläggning bytas?

För att kunna sälja den el som matas ut på elnätet behöver du ha en timmätare som mäter både den el som matas ut och den el som matas in på elnätet. Vissa äldre mätare klarar inte av att skilja på in- och utmatningen utan mäter allt, även din produktion som förbrukning. Därför ska du inte sätta i gång din anläggning förrän elmätaren är bytt. Mätarbytet görs kostnadsfritt av ditt elnätsbolag efter att din solcellsanläggning är färdiginstallerad. Om mätaren på din anläggning redan är bytt till Sagemcom behöver den inte bytas.

Hur lång tid tar det innan elmätaren på min anläggning byts?

Efter att färdiganmälan godkänts så byts eller kontrolleras elmätaren inom 4–6 veckor.

När kan jag börja använda min anläggning?

När anläggningen har en godkänd anslutning till elnätet och din fastighet har en elmätare som mäter både in- och utgående ström kan anläggningen driftsättas.

Vem ansvarar för driftsättningen av en produktionsanläggning?

Skånska Energi Näts ansvar slutar efter elmätaren, så själva driftsättningen av produktionsanläggningen ansvarar elinstallatören och du som kund för.

Utför Skånska Energi Nät besiktning på min solcellsanläggning?

Skånska Energi Nät utför ej en besiktning av själva solcellsanläggningen utan enbart anslutningspunkten till elnätet. Ansvaret för att besikta solcellsanläggningen ligger på elinstallatören och kunden.

Vad händer om man inte använder all el som produceras när solen skiner?

Din solcellsanläggning är kopplat till elnätet via husets elsystem. Det innebär att den el du inte själv använder automatiskt matas ut på elnätet. Du kan få betalt för elen du matar ut på nätet genom att teckna ett elhandelsavtal med valfritt elhandelsbolag. Vanligast är att man har både förbruknings- och produktionselhandelsavtal med samma bolag.

Hur kan jag på mätaren utläsa min överskottsproduktion?

Här nedan finns länkar till manualer för just den elmätaren som du har på din anläggning.

Läs mer om elmätarbyte!              

Vad händer med min anläggning när det blir strömavbrott?

Av säkerhetsskäl slutar anläggningen att fungera och producera el så länge det är strömavbrott.

Vi hjälper dig!

Kundservice

Våra öppettider är vardagar kl 08:00–15:00. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

046-507 00 kundservice@skanska-energi.se

Kontakta oss

Skånska Energilösningar

046-12 00 24 eller 042-311 61 30 info@skanskaenergilosningar.se

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg

Ladda ner vår appSkånska Energi

Min Energi

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss