Vill du bli elproducent?

Så här går det till att producera egen el

Du som producerar din egen el via solceller eller vindkraftverk har möjlighet att få ersättning både från ditt elhandelsbolag, som du själv väljer, samt via ditt elnätsbolag. Här har vi samlat viktig information för dig som bor inom vårt elnätsområde och vill bli en småskalig elproducent.

Olika förutsättningar gäller beroende på hur stor anläggning du har och hur mycket el du producerar.

Mikroproduktion - en anläggning med en maxeffekt på 43,5 kW

Småskalig elproduktion - en anläggning mellan 43,5 kW till 1500 kW

Storskalig elproduktion - en anläggning större än 1500 kW

Som elproducent från förnybara energikällor som t ex sol och vind är du berättigad till elcertifikat som du ansöker om hos Energimyndigheten. Läs mer på flikarna nedan.

Tänk på att om du producerar egen el och har ett inmatningsabonnemang har du inte rätt till avbrottsersättning vid strömavbrott.

Vill du veta mer om tekniska villkor som gäller för anslutning av småskalig elproduktion är du välkommen att kontakta oss.

Sälj din överskottsel - för privatpersoner Sälj din överskottsel - för företag
Elcertifikat

Som producent av egen el kan du ansöka om elcertifikat, ett frivilligt stöd till all förnybar elproduktion. För att tilldelas elcertifikat måste du skicka en komplett ansökan till Energimyndigheten samt mäta din el och rapportera elproduktionen till Svenska Kraftnät. Ett elcertifikat tilldelas för varje producerad MWh. 1 MWh = 1000 kWh. Det innebär om du har en liten produktion eller många innehavare så kan utfärdande av elcertifikat ske mer sällan.

Ursprungsgarantier för egenproducerad el

Om du vill kan du kan ansöka om ursprungsgaranti för din egenproducerade el. Det är en elektronisk handling som garanterar ursprunget på elen. Elproducenter får en garanti av staten för varje producerad MWh (1 000 kWh) el som sedan kan säljas på en öppen marknad. Ursprungsgarantin visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån, och utfärdas för alla typer av elproduktion.

Är du intresserad av solceller?

Skånska Energi erbjuder solcellsinstallationer av absolut bästa kvalitet för högsta energiutbyte! Vi använder endast seriösa leverantörer med lång erfarenhet. Minska dina elkostnader genom att producera din egen klimatvänliga el.

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter