Vad betalar du för?

Våra elnätsavgifter

Du som bor i vårt elnätsområde betalar en elnätsavgift till oss som elnätsbolag. Avgiften kallas också elnätstariff. Eftersom elnätet ju ligger där det ligger kan du inte välja vilket elnätsbolag du vill.

Med elnätsavgiften betalar du för två saker: för drift och underhåll av elnätet och för överföring av elen till ditt hem. Elnätsavgiften består av en fast avgift och en rörlig del.

Fast avgift

Du betalar en fast abonnemangsavgift som beror på hur stor säkring din bostad behöver. Säkringens storlek anges i Ampère (A), som är ett mått på strömstyrka. För att ändra din mätarsäkring, kontakta en behörig elinstallatör.

Rörlig avgift

Du betalar också en rörlig överföringsavgift som är kopplad till hur mycket el du använder.

Läs mer om skillnaden mellan elnät och elhandel här
Prislista elnätstariffer från 1 maj 2020

Här nedan hittar du våra aktuella elnätsavgifter som gäller från 1 maj 2020, samt våra avgifter och ersättningar som gäller för produktionsanläggningar.

 

Avgiftsvillkor för elnätskunder

Här nedan hittar du de allmänna och särskilda avgiftsvillkor som gäller för våra privata elnätskunder från 1 januari 2020.

Avgiftsvillkor lågspänning

Avgiftsvillkor högspänning

Särskilda avtalsvillkor

Förhandsreglering

Den 16 juni 2009 beslutade riksdagen om ändringar i ellagen (1997:857) som innebär att elnätstariffernas skälighet ska granskas på förhand.

Detta innebär att elnätsföretagens intäkter ska godkännas på förhand av Energimarknadsinspektionen (EI) och besluta om en så kallad intäktsram för en fyraårsperiod.

Energiskatt

Från och med 1 januari 2021 höjs energiskatten på el med 0,37 öre per kWh inklusive moms.

All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Från och med 1 januari 2021 höjs energiskatten på el med 0,37 öre per kWh inklusive moms. Gör att aktuell skattesats på el från och med 1 januari 2020 är:
  • 44,5 öre per kWh (35,6 öre per kWh exklusive moms) för de flesta konsumenter i Sverige.
  • 32,5 öre/kWh (26 öre per kWh exklusive moms) för konsumenter med reducerad energiskatt.
I slutet av 2016 beslutade skatteutskottet att elnätsföretagen ska ta över skattskyldigheten från elhandelsföretagen från och med den 1 januari 2018. Detta innebär att energiskatten faktureras på nätfakturan istället för på elhandelsfakturan. För dig som kund innebär det ingen skillnad i kostnad.

Är du både nätkund och elhandelskund hos Skånska Energi märker du ingen skillnad på fakturan. För de kunder som har valt ett annat elhandelsföretag än Skånska Energi AB, kommer nätfakturan att innehålla energiskatten och därmed öka, medan den faktura som erhålls från kundens elhandelsföretag minskar med lika mycket.

Ändringen omfattar samtliga elkunder, elhandels- och nätföretag i Sverige.

Är du själv är energiskatteskyldig behöver vi som nätägare få en försäkran från dig om detta. Du måste då sända oss ett underlag från Skatteverket som visar att ni är registrerad som skattskyldig samt en undertecknad försäkran. Kontakta Kundservice så tillhandahåller vi försäkringsblanketten, ring 046-507 00.
Övervakningsplan

Enligt ellagen måste en övervakningsplan upprättas för att säkerställa att vi som elnätsägare följer spelreglerna på den fria elmarknaden. I planen framgår det hur vår verksamhet bedrivs och hur vi är organiserade. Alla av oss vidtagna åtgärder under året ska sedan enligt övervakningsplanen redovisas och publiceras i en speciell åtgärdsrapport.

Nyfiken på ellagen? Besök gärna Energimarknadsinspektionens webbplats.

Kontaktperson

Håkan Nilsson

Elnätschef

046-507 00 hakan.nilsson@skanska-energi.se

Vi hjälper dig!

Telefon 960X430px Juli20212
Skånska Energis växel

Våra öppettider är vardagar kl 08.00–16.00. Lunchstängt kl 12.00–12.30. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

046-507 00 se@skanska-energi.se

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg