Vad betalar du för?

Våra elnätsavgifter

Du som bor i vårt elnätsområde betalar en elnätsavgift till oss som elnätsbolag. Avgiften kallas också elnätstariff. Eftersom elnätet ju ligger där det ligger kan du inte välja vilket elnätsbolag du vill.

Med elnätsavgiften betalar du för två saker: för drift och underhåll av elnätet och för överföring av elen till ditt hem. Elnätsavgiften består av en fast avgift och en rörlig del.

Fast avgift

Du betalar en fast abonnemangsavgift som beror på hur stor säkring din bostad behöver. Säkringens storlek anges i Ampère (A), som är ett mått på strömstyrka. För att ändra din mätarsäkring, kontakta en behörig elinstallatör.

Rörlig avgift

Du betalar också en rörlig överföringsavgift som är kopplad till hur mycket el du använder. Från och med 1 januari 2024 bytte Skånska Energi Nät beräkningsmodell för överföringsavgiften. Bytet beror på att regionnätsägaren (E.ON) har valt att gå från ett fast pris per kWh till en avgift som är baserad på timpris.
För att prissättningen ska bli rättvis mot våra kunder och för att undvika att göra kraftiga prisjusteringar av överföringsavgiften flera gånger om året väljer Skånska Energi Nät att använda en beräkningsmodell som speglar den verkliga kostnaden. I den nya prismodellen beräknas priset timme för timme och summeras på din månadsfaktura.
Det nya priset kommer att vara delvis baserat på elspotpriset för elprisområde 4 och din avgift kommer att beräknas enligt modellen:
Elöverföringskostnad = (fast pris + procentsats x elspotpriset för elprisområde 4) x din elanvändning.

Läs mer om skillnaden mellan elnät och elhandel här Frågor och svar om elnätsavgiften
Prislista elnätstariffer

Här nedan hittar du våra aktuella elnätsavgifter, samt våra avgifter och ersättningar som gäller för produktionsanläggningar.

Här ser du ersättning och avgifter för produktionsanläggningar - gäller från 1 jan 2023

Här ser du elnätstariffer som gällde till och med 30 juni 2024

Avgiftsvillkor för elnätskunder

Här nedan hittar du de allmänna och särskilda avgiftsvillkoren.

Gäller från 1 juli till och med 31 december 2023

Avgiftsvillkor lågspänning

Avgiftsvillkor högspänning

 

Gäller från 1 januari 2024

Avgiftsvillkor lågspänning

Avgiftsvillkor högspänning

Förhandsreglering

Den 16 juni 2009 beslutade riksdagen om ändringar i ellagen (1997:857) som innebär att elnätstariffernas skälighet ska granskas på förhand.

Detta innebär att elnätsföretagens intäkter ska godkännas på förhand av Energimarknadsinspektionen (EI) och besluta om en så kallad intäktsram för en fyraårsperiod.

Energiskatt

Energiskatt från och med 1 januari 2024

All elanvändning i Sverige är skattepliktig. Från och med 1 januari 2024 höjs energiskatten på el från 49 öre till 53,5 öre per kWh inklusive moms. Gör att aktuell skattesats på el är:

• 53,5 öre per kWh (42,8 öre per kWh exklusive moms) för de flesta konsumenter i Sverige.
• 41,5 öre/kWh (33,2 öre per kWh exklusive moms) för konsumenter med reducerad energiskatt.

Är du själv energiskatteskyldig behöver vi som nätägare få en försäkran från dig om detta. Du måste då sända oss ett underlag från Skatteverket som visar att ni är registrerad som skattskyldig samt en undertecknad försäkran. Kontakta Kundservice så tillhandahåller vi försäkringsblanketten, ring 046-507 00

Vi hjälper dig!

Skånska Energis växel

Våra öppettider är vardagar kl 08:00–15:00. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

046-507 00 kundservice@skanska-energi.se

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg