Att undvika olycksfall

Byggnader nära kraftledning

Skånska Energi har ett nätverk av kraftledningar. Ibland händer det att byggnader placerats för nära en kraftledning.

Skateboardparker, jakttorn, för högt travade ensilagebalar, lagerlokaler – listan är omfångsrik. En byggnad som finns för nära en luftledning med högspänning innebär risk för olycksfall och skador på människor, byggnader eller på kraftledningen. Det finns regler som måste följas och Elsäkerhetsverket utövar tillsyn över att dessa följs.

Det bästa är naturligtvis att förebygga att olämpliga byggnationer görs. Måste man bygga nära, så är en bra ”tumregel” att byggnader inte uppförs på kortare avstånd till en linje än vad stolparna som linjen sitter i är höga.

Elsäkerhetsverkets broschyr "Byggnader nära kraftledning"

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Våra kundundersökningar visar att vi harnöjda kunder!

Nöjda kunder