Vill du ansluta dig till oss?

Så här funkar elanslutning

För att ansluta din anläggning till elnätet behöver du en permanent elservis, det vill säga en ledning som förbinder anläggningen till vårt nät. Ligger din anläggning inom vårt elnätsområde är det oss på Skånska Energi du kontaktar.

I ett område som redan är förberett med matarkablar och kabelskåp tar anslutningen kort tid. En nyanslutning på landsbygden eller långt från befintligt elnät tar däremot oftast längre tid. Därför är det bra att vara ute i god tid.

Elanslutningen måste utföras av en elinstallatör. 

Beroende på förutsättningarna kan det ta upp till tre månader att utföra anslutningen. Tänk på att kontakta en elinstallatör som hjälper dig färdigställa den delen av anslutningen som du som fastighetsägare ansvarar för.

Kontakta Skånska Energi Nät om du behöver en ny elanslutning till ditt nya hus eller sommarstuga och om fastigheten ligger inom vårt nätområde. Som ditt elnätsbolag är det vår skyldighet att ordna elservisen och ansluta dig till vårt nät. Anslutningspriset beror på vilket arbete som ska göras och hur stor servissäkring (storlek på din elanslutning) du behöver.

Vi följer Energimarknadsinspektionens schablonmodell för anslutningsavgifter.

Här har vi samlat information för nyanslutning till vårt elnät.

Våra anslutningsavgifter för lågspänning Vi byter elmätare - här finns mer information
Avtalsvillkor för privatpersoner
Avtalsvillkor för näringsidkare

För dig som är elhandelskund

Avtalsvillkor Skånska Energi AB - gäller från 27 februari 2024

Avtalsvillkor Skånska Energi AB - gäller från 11 januari 2024

Avtalsvillkor Skånska Energi AB - gäller från 9 november 2023

Avtalsvillkor Skånska Energi AB - gäller från 26 september 2023

Avtalsvillkor Skånska Energi AB - gäller från 20 april 2023

Avtalsvillkor Skånska Energi AB - gäller från 3 mars 2023

Avtalsvillkor Skånska Energi AB - gäller från 21 september 2022

Avtalsvillkor Skånska Energi AB - gäller från 1 juli 2022

Avtalsvillkor Skånska Energi AB - gäller från 1 oktober 2020

Avtalsvillkor Skånska Energi Marknad AB- gäller från 1 januari 2018

Särskilda villkor för försäljning av el (rev) - gäller från 1 januari 2016

Allmänna avtalsvillkor, El 2012  Näringsidkare (rev) gäller från 1 oktober 2021

 

För dig som är elnätskund

Allmänna avtalsvillkor, Nät 2012 Näringsidkare lågspänning (rev) - gäller från 1 april 2019

Allmänna avtalsvillkor, Nät 2012 Näringsidkare lågspänning (rev) - gäller från 1 januari 2016

Allmänna avtalsvillkor, Nät 2012 Näringsidkare högspänning (rev) - gäller från 1 april 2019

Allmänna avtalsvillkor, Nät 2012 Näringsidkare högspänning (rev) - gäller från 1 januari 2016

Tillfällig elanslutning

Vid ett byggarbete kan man behöva en tillfällig elanslutning. Kontakta oss på Skånska Energi Nät för att förhöra dig om förutsättningarna. Du måste sedan kontakta en behörig elinstallatör som anmäler en begäran om anslutning gentemot oss för anslutning av skåpet och montering av elmätaren. Vi behöver din beställning minst 2 veckor före önskad leveransdag. Vid senare beställning eller om arbete måste utföras utanför normal arbetstid gäller en högre avgift.

När leveransen ska avbrytas kontaktar du oss, dessa anslutningar får inte elinstallatören göra.

Utökat eller minskat effektuttag

Vid utökning av din elanslutning förlägger vi en grövre serviskabel och du kanske måste byta serviscentral eller mätarskåp. Vid ändring av mätarsäkring från området 63 A eller mer, behöver du bygga om din mätutrustning för effektmätning. Vid ändring av mätarsäkring till 63 A eller mindre, behöver du bygga om din mätutrustning för direktmätning. Du anlitar en behörig elinstallatör som utför ombyggnaden i samarbete med oss.

Kontakta oss om du vill veta mer:
Tel: 046-507 00

Avsluta en elanslutning

För att avsluta en befintlig elanslutning måste måste du lämna in en skriftlig uppsägning till Skånska Energi Nät AB. Därefter tar vi kostnadsfritt bort elmätaren och elledningarna till fastigheten. Om du i ett senare skede vill ansluta fastigheten till elnätet igen tillämpar vi de regler och avgifter som gäller för ny anslutning.

Ansluta småskalig elproduktion

Tänker du installera solceller eller ett mindre vindkraftverk? Var noga med att ta reda på vilka regler som gäller innan du investerar så att det blir rätt från början.

Producera din egen el

Att producera förnybar el i liten skala kallas mikroproduktion. Produktionen är i första hand tänkt för eget bruk vilket minskar behovet av att köpa el. Som mikroproducent producerar du mindre el än du förbrukar under ett kalenderår. Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på max 63 ampere (A) och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får vara högst 43,5 kW.

Vissa dagar kanske din elproduktion överstiger din förbrukning, då ger vi dig en ersättning för nätnytta. Du har också möjlighet att sälja din överskottsel till ett elhandelsföretag. Producerar du mer el än du förbrukar under ett kalenderår räknas du som kommersiell småskalig producent.

Kontakta oss

Innan du köper en produktionsanläggning bör du kontakta oss för en bedömning om din nuvarande anslutning klarar av installationen. Vi ansvarar för nätanslutningen fram till din anslutningspunkt. Därefter är det ditt ansvar att arbetet utförs enligt gällande standard av en behörig elinstallatör. Elinstallatören meddelar oss när din anläggning är klar för att anslutas till elnätet.

Checklista

  • Ta reda på information om tänkbar produktionsanläggning.
  • Kolla upp om du behöver eventuella tillstånd eller bygglov.
  • Undersök om det finns möjlighet till ersättning eller bidrag.
  • Kontakta oss innan du gör din investering.
  • När köpet är klart kontaktar du en elinstallatör som installerar din anläggning och sköter kontakten med oss.
  • Om din nuvarande anläggning behöver byggas om utför vi det.
  • Vi byter din elmätare så att den kan mäta både förbrukning och produktion. Bytet är kostnadsfritt.
  • Vill du sälja din överskottsel kontaktar du ett elhandelsföretag för att teckna ett avtal.
  • Ta reda på om du behöver momsregistrera dig. Om din momspliktiga försäljning inte överstiger 30 000 kronor exklusive moms per år, så är du befriad från moms och behöver därför inte momsregistrera dig. För att du ska bli momsbefriad får din momspliktiga försäljning inte ha överstigit 30 000 kronor någon gång under de två senaste åren. Läs mer om moms och övriga skatter på Skatteverket.

Här kan du hitta mer information om anslutning av småskalig elproduktion:

Elsäkerhetsverkets webbplats

Energimyndighetens webbplats

Skatteverkets webbplats

Energiföretagens webbplats

Krav för anslutning av vindkraft

Här hittar du de generella krav som gäller för anslutning av vindkraft till Skånska Energis nät.

 

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning