Ledningskollen hjälper dig gräva rätt

Hur vet man var ledningarna ligger?

När du ska utföra ett grävarbete behöver du veta var du ska sätta spaden, så att du inte råkar skada en elkabel eller andra ledningar. Till din hjälp finns därför Ledningskollen.

När du vill nå ledningsägare för att beställa ledningsvisning eller underlag i form av kartor eller ritningar går du in på ledningskollen.se.

Ledningsanvisning

Om du ska utföra eller låta utföra grävarbete i mark kan du välja att beställa ledningsanvisning från berörda ledningsägare. Din fråga når ledningsägare som har ledningar eller annan infrastruktur i ditt arbetsområde. Alla ledningsägare som har fått frågan ska svara.

Projektering

När du som projektör eller byggherre vid detaljprojektering av byggnader och infrastruktur ska projektera och behöver få underlag i form av kartor eller cad-ritningar över befintlig infrastruktur från berörda ledningsägare. Din fråga når ledningsägare som har ledningar eller annan infrastruktur i närheten av tänkt arbetsområde. Alla ledningsägare som har fått frågan ska svara.

Akuta ärenden

Om en vattenläcka eller ett kabelfel inträffar måste du kontakta oss. Skada på kabel ska anmälas omedelbart, även om skadan ser obetydlig ut. Tänk på att strömförande kablar kan vara livsfarliga att vidröra. 

Vid skadad eller avgrävd kabel debiterar vi samtliga uppkomna kostnader för reparation, omkopplingar, aviseringar, avbrottsersättningar till kunder med mera.

Här hittar du ledningskollen.se

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss