Frågor och svar om mätarbytet

Vad betyder ny elmätare för dig

Vem byter elmätarna? Varför ska elmätarna bytas? När byter ni mätarna? Här hittar du svar på dina frågor kring mätarbytet.

När vi byter ut din elmätare får du en ny modell som har en säkrare drift  och ger dig möjlighet att vara mer aktiv i att energieffektivisera genom att styra din elförbrukning på ett smart sätt. Mätarna kan dessutom klara timvis mätning och du kan själv lätt läsa av och följa din förbrukning.

Mätarbyten och underhåll görs tillsammans med vår samarbetspartner ONE Nordic. Genom att logga in på boka.skanska-energi.se kan du antingen bekräfta din anvisade tid eller boka om den. ONE Nordics servicedesk når du också på 020-62 00 00 vardagar kl 08:00-17:00.

Det är Sveriges riksdag som har beslutat att alla hushåll och företag ska ha nya smarta elmätare med ny funktionalitet installerade.

För mer information om de nya funktionskraven se Energimarknadsinspektionens föreskrifter om funktionskrav för mätsystem och mätutrustning (EIFS 2019:5). Riksdagens beslut regleras av följande SFS 2019:204 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Varför byter ni ut elmätaren?

Med en ny smart elmätare blir det både säkrare och mer effektiv drift av elnätet. Du som kund får utökad information och kontroll över din elkonsumtion. Tack vare att de smarta elmätarna upptäcks strömavbrott fortare som i sin tur gör att vi kan lösa problemet ännu snabbare.
Det är Sveriges riksdag som har beslutat att alla hushåll och företag ska ha nya smarta elmätare med ny funktionalitet installerade. Beslutet syftar till att ge dig som konsument större makt och förståelse över din elförbrukning och förbereda ditt hushåll för den digitala utvecklingen.

Vad innebär en smart elmätare?

Begreppet ”smarta elmätare” hänvisar till det beslut från Sveriges riksdag som innebär krav på ny, smart teknik i nästa generations elmätare. Syftet med beslutet är att ge konsumenter större makt och förståelse över sin elförbrukning och förbereda hushållen för den digitala utvecklingen. Ett säkert elnät med minskad miljöpåverkan.
Några av de nya funktionskraven innebär att

  1. Mätaren ska klara av timmätning
  2. Du ska själv kunna avläsa dina mätuppgifter och därmed kunna vara aktiv på elmarknaden.
  3. Elmätaren ska trygga en säkrare drift av elnäten genom att strömavbrott kan upptäckas direkt.

Vad är den största skillnaden på den nya mätaren jämfört med den gamla?

Med den nya mätaren får du som vill ökade möjligheter att följa din elförbrukning via det inbyggda kundgränssnittet. Den nya mätaren ger också oss information om strömavbrott i elnätet direkt när det inträffar, vilket gör att vi kan lösa problem ännu snabbare när de uppstår.

Måste min elmätare bytas ut?

Ja, i juni 2018 beslutade regeringen om nya funktionskrav för elmätare. Mätarna med de nya funktionskraven ska vara på plats senast den 1 januari 2025.

När byter ni elmätare hos mig?

Under hösten 2022 pågår vårt projekt att byta ut de äldsta elmätarna i vårt elnät. Självklart byter vi din mätare innan om den inte håller måttet.
Du blir kontaktad och informerade i god tid innan bytet ska ske. Mer detaljerad information med dag och tid samt om du behöver vara hemma vid bytet får när det närmar sig. Beroende på vilka kontaktuppgifter du lämnat till oss får du informationen antingen via sms, mejl eller brev. Passa på att se över och uppdatera din kontaktinformation på Min Energi så att du får informationen på det sätt som passar dig bäst.

Innebär det här några extra kostnader för mig som kund?

Nej, du betalar ingenting extra för själva installationen. Bytet till de nya elmätarna ingår i den elnätsavgift som du redan betalar till oss på Skånska Energi.

Hur vet jag att ni bytt elmätaren hos mig? Vad händer efter bytet?

Om mätaren sitter åtkomlig för oss lägger vi en lapp i din brevlåda när vi har utfört bytet. Bor du i flerfamiljshus och mätaren sitter i ett elmätarrum, placerar vi lappen vid mätaren och informerar fastighetsägaren. Du kommer även att få information om mätarbytet på din nästkommande faktura.
Om vi har aktuella kontaktuppgifter till dig (mobilnummer och/eller mejladress), blir du inbjuden att delta i en kundnöjdhetsundersökning efter mätarbytet. Passa på att se över och uppdatera din kontaktinformation på Min Energi så att du får informationen på det sätt som passar dig bäst.

Varför är det inte Skånska Energi som byter elmätaren? Hur kan jag identifiera teknikerna?

Vi köper denna tjänst från vår samarbetspartner ONE Nordic som är en av Sveriges ledande leverantörer av tekniska konsulttjänster, entreprenader och service inom energi‐ och industrisektorn. ONE Nordics tekniker kan alltid identifiera sig med ID-handling och du kan även kontrollera deras identitet genom att ringa till oss på kundservice. Bilarna är uppmärkta med ONE Nordics logotyp.

Måste jag vara hemma när ni byter elmätaren?

Sitter elmätaren inomhus eller på ett sådant sätt att vi inte kan komma åt den behöver du vara hemma för att släppa in oss. Du får då en förbokad tid som du ska bekräfta eller boka om genom att logga in på boka.skanska-energi.se. Du kan också kontakta ONE Nordics servicedesk på 020-62 00 00 under vardagar mellan kl 08:00-17:00.

Sitter elmätaren tillgänglig för oss (t ex i fasadskåp) behöver du inte göra något alls. Vi meddelar dig vilken vecka bytet görs och lägger en lapp i din brevlåda när det är gjort. Bor du i lägenhet är elmätaren vanligtvis placerad i källaren eller trappuppgången. I dessa fall byter vi elmätaren utan att du behöver vara på plats och meddelar detta till fastighetsägaren.

Hur lång tid tar elmätarbytet?

Att byta elmätaren tar ca 30 minuter och innebär att vi måste stänga av strömmen en kort stund. Har du känslig elektronik ber vi dig därför koppla bort den innan vårt besök. Efter bytet säkerställer vi att strömmen är påslagen och lämnar information om att vi har varit på plats.

Kan jag boka om min förbokade tid? Hur gör jag detta?

Genom att logga in på boka.skanska-energi.se kan du antingen bekräfta din anvisade tid eller boka om den till en annan närliggande tid som passar dig bättre. Du kan också kontakta ONE Nordics servicedesk på 020-62 00 00 under helgfria vardagar mellan kl 08:00-17:00.
För att logga in på bokningsportalen behöver du ärende-id och kundnummer. Ditt kundnummer hittar du på din faktura eller på Min Energi. Ärende-id och kundnummer hittar du i den information du fått om mätarbytet.

Kan jag boka tid för mätarbyte även om mätaren sitter åtkomlig

Normalt sett kan du inte boka tid för mätarbyte om mätaren sitter åtkomlig. Skulle du ha särskilda skäl (exempelvis känslig medicinsk utrustning) kan du dock kontakta ONE Nordic på 020 - 62 00 00 för att komma överens om en lösning.

Vad behöver jag göra eller tänka på inför elmätarbytet?

Om elmätaren inte sitter åtkomlig för oss behöver du eller annan myndig person över 18 år vara hemma för att släppa in oss.
Innan bytet behöver du se till att elmätaren sitter tillgänglig för våra tekniker och att platsen är i elsäkert (i enlighet med Elsäkerhetslagen 2016:732) skick. Plocka därför bort eventuella föremål som blockerar platsen, skydda eller klipp ner buskar eller andra växter framför mätarskåpet och se till att inga husdjur är i vägen för våra tekniker. Eftersom vi stänger av strömmen en kort stund så är det också bra om du kopplar bort känslig elektronik.

Bra att veta är att det är Skånska Energi som äger elmätaren till din elanläggning. Det är därför viktigt att vi alltid kan få tillgång till den vid behov eftersom den är en del av vårt elnät.

Varför måste jag ge Skånska Energi tillträde till elmätaren?

Enligt de allmänna avtalsvillkoren NÄT 2012 K (rev 2) punkt 3.13, som gäller i avtalet mellan kund och Skånska Energi, är du skyldig att ge oss tillträde till anläggning och mätare.
Elmätaren ägs av Skånska Energi och det är viktigt att vi alltid kan få tillgång till den vid behov eftersom den är en del av vårt elnät.

Vad händer om något skulle gå sönder i samband med mätarbytet?

Om du är hemma vid bytet pratar du i första hand med tekniker på plats om olyckan skulle vara framme. Annars hör du av dig till ONE Nordics servicedesk på 020-62 00 00 eller vår kundservice på 046-507 00. Ta gärna foto innan något eventuellt flyttas eller lagas.

Vilka mätarmodeller kommer att sättas upp?

Vi kommer i huvudsak att sätta upp modellerna Sagemcom T211 och Sagemcom S211 (enfas) på de flesta anläggningar. Undantaget är vissa större anläggningar där det kan krävas andra typer av mätare.
Var hittar jag manualer till de nya mätarna?
Du kan ladda ner manualer till de nya mätarna Sagemcom T211 och Sagemcom S211 här. Manualer till fler av våra elmätare finns även samlat här.

Vad innebär HAN-port/kundgränssnittet och hur aktiverar jag det?

De nya smarta elmätarna är utrustade med ett så kallat kundgränssnitt som gör det möjligt för dig som kund att koppla in utrustning för att t ex följa din elförbrukning och/eller elproduktion i nära realtid. Det är ett standardiserat gränssnitt bestående av en HAN-port/P1-port med en kontakt av typen RJ12 som kan överföra data från mätaren till en tredjepartslösning (t ex en mobilapp). Detaljerad teknisk specifikation hittar du för nerladdning på Energiföretagens webbplats här.

Kontakta vår kundservicekundservice@skanska-energi.se eller ring 046-507 00 om du vill aktivera ditt kundgränssnitt/HAN-port.
Kontrollera alltid att produkten/-erna du köper för att styra din elförbrukning är kompatibla med elmätaren. Tänk också på att det inte är säkert att utrustning inköpt till äldre elmätare fungerar med den nya gränssnittsstandarden.

Hur kommunicerar de nya mätarna?

Den nya generationens fjärravlästa elmätare kommunicerar (precis som din mobiltelefon) genom 4G-nätet. Frekvensen som används är 800 MHz och kommunikationen sker två gånger per dygn när mätvärdena skickas.

Hur säkerställer Skånska Energi att arbetet är utfört på rätt sätt?

Varje tekniker kontrollerar sitt eget arbete enligt gällande elsäkerhetsanvisningar. Utöver detta genomförs kontinuerliga stickprov, så kallade kvalitetskontroller, av våra underentreprenörer ONE Nordic och OneCo.
Om vi besöker dig för kvalitetskontroll efter mätarbytet får du en avisering via sms som talar om att vi kommer.

Kan jag välja att få information om mätarbytet digitalt?

Vi vill minska mängden pappersutskick för miljöns skull. Har vi redan dina digitala kontaktuppgifter får du information om mätarbytet antingen via mejl eller sms. Gå gärna in på Min Energi och dubbelkolla att uppgifterna stämmer.
Har du fått information om mätarbytet via pappersutskick? På Min Energi kan du enkelt skriva in din e-postadress och mobilnummer för att säkerställa att du i framtiden får ett digitalt utskick. Enkelt, smidigt och bättre för miljön!

Min Energi saknar mätvärden eller verkar inte stämma?

Om du saknar vissa mätvärden i Min Energi kan det bero på att fördröjning av mätvärden. Kontakta oss på kundservice så kan vi skicka om värden till dig. 

Du har felaktiga värden i din app, då behöver du logga ut och logga in igen i appen. Med denna åtgärd uppdateras dina värden och blir åter korrekta. 

Här kan du läsa hur du gör

Självklart kan du alltid kontakta kundservice för hjälp!

Kontakta oss på kundservice Logga in och bekräfta/boka om tiden för byte av din elmätare