Större produktionsanläggning

Anslut anläggningar större än 500kW till elnätet

Planerar ditt företag en större anläggning, som till exempel en solpark, batteri, vindkraft eller laddinfrastruktur? Om er anläggning ligger i vårt elnätsområde behöver den anslutas till vårt elnät. Kontakta oss med en förfrågan om anslutningsindikation.

Planerar ni att ansluta en större anläggning till vårt elnät? Om anläggningen ligger i elnätsområde, kan ni redan idag skicka en förfrågan om anslutningsindikation.

OBS! Detta gäller INTE exploaterings- eller nybyggnadsområden. Dessa hanteras via föranmälan och behandlas i det aktuella projektet.

Just nu är det ett rekordstort intresse för bland annat solceller vilket leder till att fler vill ansluta sig till elnätet. Detta innebär att utbyggnad av elnätet inte kan följa samma takt. Om din verksamhet planerar att ansluta elintensiv verksamhet eller bygga solcellsanläggning, behöver ni kontakta oss i god tid.

nätområden.se får du detaljerad information om nätgränser. Välj nätbolag och klicka på visa.

Anslutningsprocessen för större anläggningar består av tre faser

Fas 1: Förberedande arbete

  • När du fyllt i formuläret inleds en anslutningsindikation som visar anslutningsmöjligheter samt ett kostnadsestimat.
  • Väljer du att gå vidare till nästa steg görs en nätutredning. Vid mindre komplexa ärenden kan man välja att gå vidare direkt till förstudie.
    Kostnaden för nätutredning och förstudie varierar beroende på ärendets komplexitet. Dessutom kan en kostnad för regionnätsägarens utredning tillkomma.
  • Efter signerat avtal mellan dig som kund och Skånska Energi Nät AB påbörjar vi en nätutredning och förstudie, ett så kallat förberedande arbete. Vid behov gör vi en liknande beställning från regionnätägaren.

Fas 2: Anslutningsavtal

  • Ett anslutningsavtal kan tidigast tecknas i fas 2, när du som kund fått godkända tillstånd av berörda myndigheter. Ett anslutningsavtal är bindande.
  • Här ingår även projekteringsarbetet.

Fas 3: Byggnation och driftsättning

I denna fas ingår att:

  • byggnationsprocessen påbörjas
  • här ingår också upphandling, byggnation och till sist att driftsättningen utförs.

Tänk på detta när det gäller reservation av kapacitet

Reservation av kapacitet i regionnätet

Kapaciteten reserveras enligt de regler som gäller för det berörda regionnätet. Skånska Energis reserverar kapaciteten i regionnätet i samband med tecknande av anslutningsavtal med dig som kund.

Reservation av kapacitet efter tecknande av anslutningsavtal

Vid underskrift av anslutningsavtal reserveras hela den kapacitet i Skånska Energis elnät som krävs för din anslutning. Reservationen gäller tills att vi driftsatt anslutningen.

Fyll i formuläret för en förfrågan om anslutningsindikation

För att kunna gå vidare med din förfrågan behöver vi samtliga uppgifter i formuläret. Fyll i formuläret så hjälper vi dig.

Samtycke
Du kan välja mer än ett alternativ
Ange inga intervaller. Effekt över 500 kW.
Startdatum
T ex N 6173505, E 387503


Kontakta oss om det uppstår frågor

Vi hjälper dig!

Kundservice

Våra öppettider är vardagar kl 08:00–15:00. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

046-507 00 kundservice@skanska-energi.se