Vi röjer regelbundet

Vi skogar för tryggare el

För att trygga leveranssäkerheten av el till våra kunder sker fortlöpande underhållsröjning i ledningsgatorna inom vårt distributionsnät.

Säkerheten främst

För att förhindra att träd och grenar faller mot elledningarna och orsakar strömavbrott eller andra problem med leveranserna av el till dig, satsar vi på att med jämna mellanrum skoga i speciellt känsliga områden.

Det är viktigt att säkerhetsavstånden till elledningarna är tillräckliga och att underhållsröjning sker i takt med vegetationens tillväxt. Bottenröjning sker längs hela ledningslinjen. Högväxande buskar och träd tas bort så att de inte växer upp till ledningen. Däremot lämnas lågväxande arter utan åtgärd såvida de inte hindrar sikt eller framkomlighet för vår personal.

Hänsyn till naturen

Givetvis genomför vi arbetet med största varsamhet mot naturen och undviker att skada mark och intilliggande träd och buskar. Särskild hänsyn tas till naturreservat och andra områden med höga kulturvärden och med djur och sällsynta växter.

Vi lyssnar på dig

Röjningen utförs av våra egna erfarna medarbetare och vår entreprenör Farmartjänst som känner nätet och naturen väl. Men ingen känner området bättre än du och därför ber vi dig att kontakta oss om du har speciella önskemål om hur arbetet ska utföras. Tillsammans med dig strävar vi efter att hitta bästa möjliga lösning på arbetet.

Markägarens ansvar

Alla fällda träd, nedsågade grenar och kvistar tillhör dig som markägare och lämnas därför på platsen. Inget röjningsavfall lämnas dock i vattendrag, på vägar eller åkermark. Större kvistar och grenar läggs åt sidan så att de inte hindrar framkomlighet. Därmed underlättas också ditt arbete med att ta hand om och transportera bort avfallet.

Vi hjälper dig!

Skånska Energis växel

Våra öppettider är vardagar kl 08:00–15:00. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

046-507 00 kundservice@skanska-energi.se

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg

Våra kundundersökningar visar att vi harnöjda kunder!

Nöjda kunder