Lång väntetid för solceller

Stort intresse för solceller medför väntetider

Funderar du på att installera solceller? Eller är din installation redan på gång? Det stora intresse för solceller har dessvärre medfört längre ledtiderna.

Vi som elnätsbolag kan behöva förstärka eller bygga om elnätet med tanke på den ökning av antalet solcellsanläggningar. Det i sin tur medför längre hanterings- och utförandetider.

I värsta fall kärvs det en nätförstärkning som gör att ärendet tar ännu längre tid. Orsaken till detta är att det just nu är extremt långa leveranstider, upp till 12 månader, på transformatorer/nätstationer.

Detta innebära att du som kund, i värsta fall, måste vänta med driftsättningen av din nya anläggningen eller att den kopplas på med reducerad effekt.

Så här fungerar det

Elnätsägaren är alltid involverad i installationen och uppkopplingen av en ny solcellsanläggning. Detta gäller oavsett vem som är leverantör av själva anläggningen.

  • För att kunna påbörja installationen av solcellerna på ett hus krävs en föranmälan.
  • För att kunna ansluta en färdig installation till elnätet krävs en färdiganmälan.

Det är alltid installatören som hanterar både för- och färdiganmälan och kontakten med elnätsbolaget. I vanliga fall sker godkännandet av dessa relativt snabbt. Just nu är dock väntetiderna extra långa.

Föranmälan - Innan installationen påbörjas

Det är viktigt att en produktionsanläggning ansluts på ett säkert sätt. Därför måste installatören alltid skicka in en föranmälan till elnätsbolaget. När föranmälan är godkänd kan arbetet påbörjas. Handläggningstiden för Skånska Energi Nät är för närvarande 1-3 månader efter att vi fått anmälan.

Färdiganmälan - Kontroll av färdig installation

Innan den färdigmonterade solcellsanläggningen kopplas upp till elnätet måste den kontrolleras. Allt för att säkerställa att installationen är korrekt utförd och det monterats en ny elmätare. Därefter kan installatören driftsätta anläggningen och färdiganmälan skickas in.

Detta gör vi för att korta väntetiden

Vi vill självklart att alla som tillhör vårt nätområde ska få ett besked så fort som möjligt. För att korta ledtiderna har vi därför anställt fler medarbetare och förbättrar processen med olika digitala lösningar.

Solceller FAQ Sök vilket elnät du tillhör

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Ladda ner vår appSkånska Energi

Min Energi