Storskalig elproduktion

För anläggningar med en effekt över 1500 kW

Är du en storskalig elproducent innebär det att du producerar mer el än du använder under ett år. För att få ersättning måste din anläggning ligga i Skånska Energis elnätsområde.

Storskalig produktion är det när produktionskällan är större 1 500kW.

Tänk på att om du producerar egen el och har ett inmatningsabonnemang har du inte rätt till avbrottsersättning vid strömavbrott.

Läs mer om ersättningar som gäller för en storskalig elproducent under flikarna nedan.

Kontakta oss för anmälan av anslutning.

Ersättning för nätnyttan

Skånska Energi Nät ersätter dig för den nytta som din produktion skapar i elnätet och det överskott du säljer.

Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för överföring av el i vårt nät tack vare din elproduktion som avlastar elnätet.

Ersättning - gäller till och med 31 december 2022

Ersättning - gäller till och med 31 december 2023

Ersättning för såld el

Skånska Energi Nät ersätter dig för den nytta som din produktion skapar i elnätet och det överskott du säljer.

Den el som du inte själv behöver kan du sälja till ett elhandelsföretag, antingen till ett fast pris eller till ett pris som följer timpriserna på Nordpools spotmarknad. För att du ska få ersättning från vårt elhandelsföretag, Skånska Energi AB, måste du ha ett giltigt elhandelsavtal med oss. 

Välkommen att kontakta oss för offert på ersättning.

Vi hjälper dig!

Skånska Energis växel

Våra öppettider är vardagar kl 08:00–15:00. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

046-507 00 kundservice@skanska-energi.se

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter

Läs om intressanta ämnen inom el, energi och hållbarheti vår blogg!

Blogg

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss