16 mar 2020

Alltfler solceller på Skånes tak - vår guide hjälper dig planera

Allt fler solceller på Skånes tak - är det din tur nu? Funkar solceller för villa? Pris? Bidrag? Fakta? I vår guide finns allt du behöver veta. Och väljer du Skånska Energilösningar - så ingår allt.

Har du tänkt på hur vanligt det börjar bli med blänkande paneler på taken i våra bostadsområden? Den skånska solcellsboomen fortsatte under 2019, och allt tyder på att detsamma gäller för 2020. Det går snabbt framåt nu, och utvecklingen är häftig att följa.

Det tycker inte minst vi på Skånska Energilösningar. 2018 hade vi glädjen att få installera fler än 3 500 solpaneler i ett 60-tal projekt – från små sommarstugor till stora företagsanläggningar. Vi tyckte det var mycket – tills vi såg siffrorna för 2019.

Under fjolåret installerade vi 5 700 paneler i 103 olika projekt – en enorm ökning! Totalt installerad effekt: 1,78 megawatt förnybar solel.

Den skånska solcellsboomen märktes 2019 inte minst i ”huvudstaden” Malmö, där rekordmånga malmöbor ansökte om solcellsstöd, vilket Sydsvenskan berättar i en aktuell artikel /som länk: OBS endast för de med SDS-prenumeration.

740 miljoner i solcellsstöd

För 2020 har regeringen avsatt minst 740 miljoner kronor (som högst 835 miljoner) i solcellsstöd, så det finns ingen anledning att tro annat än att boomen kommer att fortsätta. Allt fler villa- och husägare lockas av möjligheten att producera sin egen, förnybara solel. Är du en av dem?

Lite längre ner på den här sidan hittar du allt du behöver veta om att skaffa solceller till ditt hus: från väderstreck och takvinklar till hur du söker solcellsbidrag och gör kalkyler och säljer din överskottsel. Men först vill vi passa på att säga en sak: väljer du solcellspaket från Skånska Energilösningar så hjälper vi dig med allt. 

Från idé till installation

Vi hjälper dig från idé till installation. Att ses på plats hos dig och prata tycker vi oftast är bästa sättet att börja - förstås kostnadsfritt. Från idé till installation innebär:

 • Personlig hjälp. Vi kommer hem till dig så att vi kan prata i lugn och ro och tillsammans se förutsättningarna på plats. 
 • Mätning och kalkyl för att skräddarsy en solcellsanläggning efter dina behov och förutsättningar.
 • Hjälp med alla myndighetskontakter.
 • Fullständig ekonomisk kalkyl för investering, besparingar, payoff-tid, avgifter, ersättning med mera.
 • Komplett installation och driftsättning.
 • Hjälp med försäljning av överskottselen.
 • Dessutom får du en energipartner som brinner för grön el, småskalighet och närhet.

Vad kostar det?

Exakt hur mycket det kostar för dig att installera dina solceller är förstås omöjligt att säga utan en specifik kalkyl. Men mycket generellt så kostar ett solcellspaket för en normalstor villa drygt 100 000 kronor eller några tio tusen kronor däröver – inklusive moms men exklusive bidrag. Med solcellsbidraget på 20 procent minskar kostnaden med lika mycket. 

Solcellsbidrag och ROT-avdrag

Solcellsstödet – eller investeringsstödet för solceller, som det också heter – söker du digitalt hos Boverket eller hos Länsstyrelsen i ditt län. Du kan få bidrag av den totala kostnaden för material och arbete (maxbelopp: 37 000 kronor exklusive moms per installerad kilowatt).
Har du ett hus som är mer än fem år gammalt kan du söka ROT-avdrag för 30 procent av arbetskostnaden för montage och installation. ROT-avdrag söker du från Skatteverket via din installatör.

OBS! Du inte kan söka både ROT-avdrag och investeringsstöd utan bara ett av dem. De flesta tjänar mest på solcellsbidraget.

Payofftid: 10-15 år

Hur lång tid tar det då att tjäna in den gjorda investeringen i en solcellsanläggning? Det exakta svaret beror liksom investeringskostnaden på vilken lösning du väljer och hur mycket el du använder. Återbetalningstiden för en solcellsanläggning brukar ligga på mellan 10 och 15 år. Under den tiden kan ett rimligt mål vara att bli självförsörjande på el under sommarhalvåret och minska dina energikostnader så mycket som möjligt totalt sett.

BONUS: Solceller höjer värdet på ditt hus och bidrar till att ”framtidssäkra” det.

Så säljer du överskottselen

När du tar din solcellsanläggning i bruk kan du titulera dig mikroproducent av el. Den el du producerar går först och främst till din egen användning, men ibland kommer dina solceller att ge mer el än du i stunden har användning för. Denna överskottsel kan du sälja – genom att sluta avtal med ett elhandelsbolag. Du kan sälja elen till fast pris eller till timpriserna på elbörsen Nordpools spotmarknad (timpriser är i särklass vanligast). 

Moms, skatt och avdrag

Som mikroproducent av grön el är du till stor del befriad från skatt och moms. 

 • Moms: Om den ersättning du får för såld, egenproducerad el under ett beskattningsår uppgår till max 30 000 kronor är du momsbefriad.
 • Skatteavdrag: Som mikroproducent av förnybar el får du ett skatteavdrag på 60 öre per kilowattimme för den el som går ut till elnätet; max 18 000 kronor per år. (OBS: för de kilowattimmar som överskrider den mängd el du själv köper in får du inte göra avdrag. Exempel: köper du 15 000 kWh el och matar ut 17 000 kWh egenproducerad el får du inte skatteavdrag för 2 000 kWh).
 • Energiskatt: Du behöver inte betala energiskatt för solel från anläggning på ditt hustak.

Solcellskalkyl i 5 steg

Som sagt, vi hjälper dig hela vägen med att ta fram den solcellslösning som är bäst för dig och ditt hus.  Men för att få en uppfattning om hur mycket solel du kan producera kan du göra en första kalkyl själv så här:

 1. Mät din takyta. Mät taket direkt med tumstock, med linjal på husritningen eller med hjälp av karttjänster på internet. På solenergiprojekt.se finns bra, närmare instruktioner för hur. 
 2. Antal solpaneler. Dela takytan med 1,65 (en solpanel är 1,65 kvadratmeter stor) för att få fram hur ungefär många solpaneler du får plats med. Exempel: 50 kvadratmeter / 1,65 = 30 solpaneler.
 3. Räkna ut effekten. Multiplicera antalet solpaneler med 300 för att få fram möjlig effekt (300 watt är ett standardvärde för effekt av solpanel i Sverige). Exempel: 30 solpaneler x 300 W = 9 000 W = 9 kW.
 4. Räkna ut årsproduktion. Multiplicera effekten med 1 000 (varje installerad kilowatt (kW) solpanel brukar ge kring 1 000 kilowattimmar (kWh) per år. Exempel: 9 kW x 1 000 = 9 000 kWh.
  Nu vet du ungefär hur mycket solel du kan producera. Sista uträkningen: ta reda på hur stor del av din elförbrukning din solel kan stå för:
 5. Hur många procent solel? Dela din framräknade årsproduktion av solel med din genomsnittliga årsförbrukning av el. Exempel: 9 000 kWh solel / 15 000 kWh elförbrukning = 0,6. Därmed kan dina solceller stå för 60 procent av din elförbrukning.

Verkningsgrad och effekt, vinkel och väderstreck

Solceller har en verkningsgrad på cirka 15 procent. Det innebär att solcellen förmår omvandla cirka 15 procent av solenergi som kommer strålande mot den till el (resten ”försvinner” som värme och reflektion). Hur pass hög effekt du får ut från dina solpaneler beror framför allt på vinkel och väderstreck. Här är några exempel:

 • 95–100 procents effekt: rakt söderläge med 10–50 graders lutning, sydost- eller sydvästläge med 20–40 graders lutning.
 • 90–94 procents effekt: 0 graders lutning från västerläge till österläge; 10 graders lutning i sydväst-, sydost- och ostläge; 50 graders lutning i sydväst- och sydostläge, 60 graders lutning i söderläge.
 • 80–89 procents effekt: Söderläge med 70–80 graders lutning, sydväst- och sydostläge med 60–70 graders lutning, ostläge med 20–50 grader, västläge med 10–40 grader.

OBS: Solceller behöver inte ha direkt solljus, de producerar el även om det är molnigt. Direkt skugga från till exempel träd eller byggnader ger däremot en klar minskning av effekten.

Vi hjälper dig att hitta rätt!

Välkommen till oss på Skånska Energilösningar med alla dina frågor och funderingar kring solceller och solcellspaket, andra energilösningar samt inte minst grön el. Vi hjälper dig att hitta rätt!

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal