12 jul 2021

Alltmer el till Stationsstaden i Kävlinge

Sakta men säkert växer vårt elnät i Kävlinges nya stadsdel Stationsstaden, som ska stå färdig med 1 300 nya bostäder 2028.

”Framtidens Kävlinge börjar med två små hus.” Ja, så skrev vi här på bloggen för snart två år sedan, i oktober 2019. Då ville vi berätta och lite stolt visa upp Skånska Energis två nya transformatorstationer, som vi just satt på plats på det område där Kävlinges nya stadsdel Stationsstaden byggs.

I ensamt majestät

De två mörkgrå husen med gröna detaljer – ovanligt snygga för att vara transformatorstationer om vi får säga det själva – tronade då i nära nog ensamt majestät på det vidsträckta markområdet invid järnvägen där Scans slakterier en gång låg. Stationerna kopplades på vårt elnät med högspänningskablar som levererar 10 000 volts el, som stationerna sedan omvandlar till 400 och 230 volts lågspänningsel för vidare leverans till Stationsstadens hus och fastigheter. När de väl byggts, vill säga.

Två stationer har blivit tre

Så, vad har hänt sedan hösten 2019?
Ja, en sak som har hänt är att de där två små husen har blivit tre.
– Ja, det stämmer. Vi har satt en station till på plats och lagt högspänning till den också. Fler transformatorstationer tror vi inte att det kommer att behövas till Stationsstaden, men man vet aldrig säkert, säger Robin Andersson, projektingenjör på Skånska Energis elnätsavdelning.

Byggström och ”riktig el”

– Nu och framöver levererar vi el i takt med byggandet, vilket innebär att vi lägger lågspänningsledningar i marken och drar fram anslutningar till husen. Först det vi kallar byggström där det behövs, den vill säga den el som behövs under tiden ett hus byggs. Sedan de ”riktiga” elanslutningarna med serviser och elskåp när husen börjar bli klara. Vi har kopplat in ett par flerbostadshus så här långt.

1 300 nya bostäder till 2028

”Här njuter du av småstadens charm och bekväma vardagsliv, och en kort tågresa bort väntar storstadens rika kulturliv och arbetsmöjligheter.” Så kan det låta i Kävlinge kommuns visionära beskrivning av det framtida Stationsstaden. Den nya stadsdelen är tänkt att stå färdig 2028. Då ska här finnas 1 300 nya bostäder för cirka 3 200 kävlingebor. Därtill badhus, nytt kommunhus och en mängd olika samhälls- och affärsverksamheter.
– Det mesta är ju kvar att bygga, men efter lite stiltje verkar byggandet ha kommit igång igen nu, säger Robin.

Varierad bebyggelse en utmaning

Stationsstaden byggs till största delen med klassiska, slutna stadskvarter, mindre gator och gränder och med plats för flera torg och en park. Bebyggelsen ska bli varierad såväl till storlek som karaktär, med allt från större flerbostadshus till mindre radhus. Just den där variationen innebär en särskild utmaning för Robin och hans medarbetare på elnätsavdelningen.
– När det byggs säg ett nytt villaområde i utkanten av en tätort, då vet vi redan från början ungefär hur mycket el, hur mycket effekt, som behövs för varje villa, och vi vet hur många villor som byggs på samma plats, förklarar Robin.
– Men när utbyggnaden som här sker efter hand och husen kan vara väldigt olika både till storlek och innehåll är det mycket svårare att planera för hur mycket effekt som behövs var. Det är först när vi får en så kallad föranmälan om elanslutning från bygget som vi vet hur stor anläggning som kommer att behövas.
Robin tillägger:
– Fast vi klagar inte. Det är spännande att följa hur en helt ny stadsdel växer fram och kul att vara med och bidra till framtidens Kävlinge.

- - -
Tack för visionsbild av Stationsstaden från Midroc.