23 okt 2018

Bergvärme till Forskarhotellet på Brunnshög

På Brunnshög i Lund sover forskarna gott! I alla fall de som bor på Forskarhotellet invid MAX IV-laboratoriet. För där är uppvärmningen både förnybar och energieffektiv med hjälp av klimatsmart bergvärme.

Bit för bit ska framtidens Lund byggas upp i anslutning till de båda forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. För den nya stadsdelen Brunnshög finns planer på upp till 3 000 bostäder och upp till 20 000 arbetsplatser. De flesta projekten ligger några till flera år in i framtiden. En etablering finns däremot på plats sedan snart 200 år: Brunnshögs gård. 

Nytt liv och 21 rum

Med anor från tidigt 1800-tal och med tidigare verksamheter som inbegripit mejeri, spannmålsförsäljning och mälteri har nu Brunnshögs gård fått ett nytt liv – som forskarhotell. Bredvid den vitputsade och renoverade mangårdsbyggnaden har de gamla ladorna ersatts av en nybyggd länga i tre våningar, rymmande 21 hotellrum. De hyrs ut till forskare och medarbetare vid i första hand MAX IV-laboratoriet, som ligger alldeles intill.

Energibrunnar i berget

Uppvärmningen av Forskarhotellet sköts av en bergvärmeanläggning från Skånska Energilösningar, i drift sedan ett drygt år tillbaka.
– Bergvärmeanläggningen tillsammans med ett värmepumpsystem levererar värme, varmvatten och komfortkyla från åtta energibrunnar som vi har borrat i berget. Anläggningen har kapacitet att producera 450 megawattimmar om året och en effekt på 150 kilowatt, berättar Niclas Olsson, teknisk chef på Skånska Energilösningar.

Hållbarhet i fokus

En bergvärmeanläggning tar vara på den värme som finns lagrad i berget och som från början är solenergi och alltså en helt förnybar energiform. I kombination med ett värmepumpsystem blir lösningen även mycket energieffektiv: för 1 kilowattimme el får man minst 3 kilowattimmar värme.

– I visionen för den framtida stadsdelen Brunnshög står en hållbar stadsutveckling i fokus, med minimerad klimatpåverkan som en viktig del. Vår energilösning för Forskarhotellet passar väl in i det sammanhanget.

Skånska Energi har sedan tidigare även levererat en bergvärmeanläggning till ett annat Lundahotell: Ideon Gateway.

Läs mer om våra projekt för energilösningar här

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal