27 okt 2020

Bra besked i vår miljörevision

Även små steg framåt är viktiga när vägen är den rätta. Därför är vi stolta över att kunna förnya vårt miljöcertifikat, efter miljörevision med utmärkt resultat.

God hantering av avvikelser. Engagerade medarbetare. Ansvarsfull hantering av pandemin. Det är några av de positiva omdömena vi på Skånska Energi får i årets miljörevision.

Förnyat certifikat

Skånska Energi är certifierat enligt miljöledningsstandarden ISO 14 001:2015. Varje år görs en revision av vårt miljöledningsarbete och vart tredje år en förnyelse av vårt miljöcertifikat – det vill säga om vi uppfyller kraven. Och det gör vi! Revisionen gick fint och vi har nu ett skinande nytt miljöcertifikat. Ingen stor, omvälvande nyhet men ett bevis på att vårt miljöarbete fungerar och fortsätter gå framåt.

Ständiga förbättringar

– Vårt resultat är mycket bra. ’Avvikelse’ kallas det i revisionen när vi brister i våra åtaganden eller inte uppfyller kraven. Den här gången hade vi ingen avvikelse alls, och vi fick beröm för hur vi hanterat tidigare avvikelser, berättar Maria Fors, som är miljöledningssamordnare hos Skånska Energi och Kraftringen.

– Det sista är extra glädjande eftersom ISO-certifieringen bygger på ständiga förbättringar: att man drar lärdomar av sina misstag och sedan sätter nya mål.

Engagerade medarbetare

Miljörevisionen utförs av ett externt och fristående konsultföretag, C1 Certification, som gjorde flera positiva iakttagelser.

– Revisionen konstaterar att engagemanget hos våra medarbetare är stort. Det vet vi förstås men det värmer att höra. Vi fick också goda omdömen för hur vi hanterar pandemin, samt inte minst för det faktum som ju är självklart för oss: att vi bara köper, säljer och producerar 100 % förnybar el.

Ökat livscykelfokus

Vad kan bli bättre, då?

– Jämte några förbättringsförslag för våra interna processer lyfte revisionen att vi kan bli bättre på att använda livscykelperspektivet i vår marknadsföring, särskilt inom energilösningar. Vi kan till exempel berätta mer om hela klimatavtrycket för en värmepump eller en solcell, inte bara när den är i drift utan från tillverkning till framtida kassering och återvinning. Det tar vi till oss och jobbar vidare med!

Läs mer om hur vi arbetar med FN:s globala hållbarhetsmål:

Mål 7: Hållbar energi för alla
Mål 9: Hållbar industri, infrastruktur och innovation
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning