7 okt 2020

Brunnshult säkras för tusenårsregn

För sommargästernas skull har vi väntat, men nu är det dags: dags att tömma dammen vid Brunnshults vattenkraftverk för renovering.

Brunnshult vid Emån i östra Småland är ett av Skånska Energis åtta mindre vattenkraftverk, och ett av de äldsta. Verket har varit i drift ända sedan 1910, och fyller alltså 110 år i år. Nu har det blivit dags att pyssla om vår jubilar lite grann.

Säkras för tusenårsregn

Enligt RIDAS, Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet, kommer vi under hösten att renovera delar av kraftverksdammen i Brunnshult. Dammen ska bland annat bli redo för en framtid med klimatförändringar som kan ge extremt stora vattenflöden, så kallade tusenårsregn.
– Vi bygger bland annat om verkets utskov, där vi ersätter fem träluckor med automatiska stålluckor och förstärker betongpelarna. Ser vi att det behövs kommer vi även att gjuta en ny, tätare betongvägg innanför den gamla på uppströmssidan, berättar Skånska Energis vattenkraftschef Fredrik Lönngren.

Valde att inte störa på sommaren

För att kunna genomföra arbetet behöver vattennivån i dammen sänkas med två och en halv meter.
– Brunnshultadammen är ganska grund och flack: 5-6 meter som djupast men på många ställen bara en halv meter djup. Så, när vi nu sänker nivån innebär det att ungefär hälften av vattenspegeln försvinner.
Brunnshultadammen ser till största delen ut som en vanlig sjö, med sommarstugor, bryggor och båtar vid sina stränder. Ja, ute i dammen finns till och med en liten ö, också den med en sommarstuga. Dammen är populär för kanotturism och rekreation, och är del av ett Natura 2000-omåde.
– Rent ekonomiskt hade det varit bäst för oss att göra renoveringen mitt i sommaren. Då står våra vattenkraftverk ändå ofta still på grund av torka. Men då är ju dammen med sin vattenspegel också till glädje för flest människor. Därför valde vi att vänta tills nu på hösten, säger Fredrik.

Husgrunder träder fram

När nu dammen väl töms och stora delar av vattenspegeln för en tid försvinner, så rymmer faktiskt även det glädje – för lokalhistoriskt intresserade i trakten. Med tömningen följer nämligen en unik möjlighet.
– På botten ska det finnas rester av flera gamla husgrunder. Flera nyfikna har hört av sig och undrar om det går att ta en titt på dem. Kring den tionde oktober bör tömningen av vatten ha hunnit så långt att rester av tidigare bebyggelse ska kunna framträda. Men exakt vad som finns att se är det ingen som vet, så det blir lite spännande.

I takt med att renoveringen framskrider kommer den sänkta vattennivån att höjas med en meter till 1,5 under det normala. Arbetet väntas pågå fram till jul, och när vi går in i 2021 ska Brunnshultadammen har återfått sitt vanliga utseende igen. Och vara redo för framtiden.

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning