14 jul 2017

Csanáds idé ska utveckla hållbara värmesystem

Kommer världen att klara av omställningen till ett hållbart energisystem? En som är övertygad om den saken är Csanád Nagy – och han jobbar just nu för fullt med sitt eget bidrag på Skånska Energilösningars testanläggning Solaris Lab.

Csanád är masterstudent på Dansk Teknisk Universitet i Köpenhamn, det senaste i raden av universitet och högskolor som samarbetar med Solaris Lab. Här kan du läsa mer om Solaris och om Csanád Nagys idé som ska göra det lättare att jämföra prestandan hos olika värmesystem baserade på sol- och geoenergi.

Det viktigaste steget

- Jag har alltid varit intresserad av solenergi. Solenergin finns omkring oss i stora mängder hela tiden, och att utveckla tekniken som kan utnyttja den är kanske det viktigaste steget vi kan ta mot en hållbar energiframtid.

Han är från Ungern från början, Csanád Nagy, och studerar Sustainable Energy-mastersprogrammet på Dansk Teknisk Universitet, men hans examensarbete har fört honom till Skånska Energis dotterbolag Skånska Energilösningars testanläggning Solaris Lab i Helsingborg.

Unika testmöjligheter

Det är ingen slump att studenter från bland andra KTH, LTH och Chalmers regelbundet kommer till Solaris Lab. Här finns utrustning som ger ganska unika möjligheter att testa, mäta, jämföra och kombinera flera olika energisystem. Här finns fem olika borrhål för geoenergi, flera olika värmepumpsystem och solpaneler med mera.

- Solaris är en exklusiv anläggning genom att den ger inblick i så många olika tekniker. För en student som mig erbjuder den verkligen underbara möjligheter, säger Csanád Nagy.

Under ett halvt års tid har han regelbundet rest från Köpenhamn till Solaris Lab för att med hjälp av en stor mängd tester och mätningar pröva den bärande teorin i sitt examensarbete mot praktiska förhållanden.

Hjälp välja rätt värme

I arbetet försöker Csanád utveckla en särskild numerisk modell, med hjälp av vilken det ska gå att bestämma en årlig koefficient för prestandan (COP, Coefficient Of Performance) hos ett kombinerat värmesystem bestående av solfångare och geoenergilösning med värmepump.

- Tanken är att COP-koefficienten ska visa hur mycket användbar värme systemet kan ge jämfört med hur mycket el systemet kräver. Med det värdet som utgångspunkt blir det lättare att välja rätt upplägg såväl miljömässigt som ekonomiskt.

Modellen ska också kunna hjälpa till att beräkna hur värmesystemet kan användas så effektivt som möjligt.

- Blir det bäst att installera golvvärme eller radiatorer? Lönar det sig att ha en solfångare med i värmesystemet? Den typen av överväganden. Värdena från min modell ska kunna ge besked om vilket värmesystem som ger bäst energieffektivitet över tid i ett hem, en industrilokal eller någon annanstans – och därmed bidra till beslutet om vilket system man ska satsa på.

Vägg med studenter

På väggen i ett av mötesrummen på Solaris Lab hänger tavlor med foto på alla studenter som verkat här jämte förstasidan till deras examensarbete. Väggen är välfylld, men det finns plats för fler. Csanád låter blicken vandra över den och ler försiktigt. Efter ett halvår av tester är hans modell till 90 procent klar, och det ser ut som att den kommer att fungera. I mitten av augusti är det också dags för honom att lägga fram sitt examensarbete. Vad väntar sedan?

- Jag vill helst börja arbeta som civilingenjör på ett intressant företag och se var det leder mig vidare.

Kommer världen att klara av omställningen till ett hållbart energisystem, och göra det i tid?

Csanád Nagy är övertygad.

- Med alla begåvade människor som finns i världen och alla bra idéer som kommer fram så finns alla möjligheter. Kan vi bara var och en om än aldrig så lite förändra vår inställning och våra behov efter planetens resurser, så…!

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter