31 aug 2022

Från dagens pressträff med Mikael Damberg och Khashayar Farmanbar

Med hjälp av de så kallade flaskhalsintäkterna kan regeringens förslag om återföring till hushåll och företag som drabbats av höga elpriser blir mer än vad som tidigare meddelats. Exakt hur denna återbäring ska utformas är inte klart än, men Svenska Kraftnät arbetar fram ett förslag.

Vi återkommer mer mer information så snart vi vet mer i frågan.

I dag, den 31 augusti, höll finansminister Mikael Damberg och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar en pressträff om läget på energimarknaden och nytt scenario för högkostnadsskyddet för höga elpriser. 

Återbäring till företag och hushåll med höga elpriser

Syftet med det föreslagna högkostnadsskyddet är att stötta hushåll och företag i södra Sverige som drabbas av höga elpriser. Upp till 90 miljarder kronor kan återföras till privatpersoner, brf:er, föreningar och företag under 2022-2023. Återbetalningen ska inte ses som ett bidrag eller att det bekostas skattemedel, utan bygger på redan inbetalade medel till Svenska Kraftnät. Återbäring tillfaller de som har höga elpriser och inte elförbrukningen. Med tanke på rådande omständigheter och oberäkneligt höga elpriser är det regeringens förhoppning att detta ska hjälpa både företag, brf, föreningar och hushåll under vinterns tuffa månader.

Modellens utformning är inte klar

Exakt hur modellen ska utformas är inte klart. Regeringen har bett Svenska Kraftnät att arbeta fram förslag hur återbäringen ska genomföras. Detaljer ska presenteras av Svenska Kraftnät senast den 15 november. Men en sak är klar: det kommer endast tillfalla de som är drabbade av högst elpriser och inte utifrån hur mycket el som förbrukats.

Flaskhalsintäkterna finansierar återbäringen

Svenska Kraftnät har reviderat sin tidigare prognos av flaskhalsintäkten från 60 miljarder kronor till 90 miljarder kronor, det vill säga en ökning som ska fördelas under 2022 och 2023. Allt tyder på att elpriserna kommer att vara höga över tid, vilket gör att falskhalsintäkterna måste fördelas för att möta prisutvecklingen.

Vad är flaskhalsintäkter?

Flaskhalsintäkter uppstår om elpriset i ett elområde där elen produceras är lägre än i det elområde dit elen överförs. Mellanskillnaden kallas flaskhalsintäkt. Flaskhalsintäkterna ges till det företag som överför elen mellan de två elområdena.

Situationen är allvarlig – alla måste dra sitt strå till stacken

Ministrarna betonade allvaret i situationen och att man kommer föra en dialog med kraftproducenter för att säkerställa att så mycket elkraftproduktion som möjligt ska finnas tillgängligt under hösten och vintern med ett särskilt fokus på kraftvärmeproduktionen.

Man ville också föra fram att Sverige står bakom alla strukturella reformer som det arbetas intensivt med inom EU, bland annat genom att undersöka möjligheten att frikoppla utvecklingen på gaspriset mot elpriset.

Ringhals 4 och Forsmark 1

Finansminister och energiministern presenterade även energiläget för Sverige, med hänsyn till dagens information att kärnkraftverket Ringhals 4 förblir stängt i ytterligare tre månader samt att Forsmark 1 har en planerad revision med start i september. Dessa två faktorer medför en påverkan på redan höga elpriser.

Läget i Europa

Det nämndes också att regeringen vill öka takten i föreslagna strukturreformer då man i Europa tvingats konstatera att rådande marknadsmodeller inte fungerar i vad som på presskonferensen benämns en krigsekonomi. Ett förslag som kan lindra de höga elpriserna är att spotpriserna för el frikopplas från gaspriserna. I dag finns det en koppling mellan dessa priser, vilket påverkar elpriset negativt, och med detta förändringsförslag kommer elpriset troligen sjunka i jämförelse med dagens prissättning.

Vi behöver energieffektivisera

Ministrarna betonade vikten av att alla energianvändare behöver göra sitt yttersta för att energieffektivisera. Alla måste ta sitt ansvar och minska sin energianvändning och göra den mer effektiv. Med gemensamma insatser blir denna förändring positiv både för ditt hushåll/brf/företag och samhället i stort.

Några tips:

  • Ta hjälp av kommunens klimatrådgivare
  • Spara energi – tips och råd finns på vår blogg samt på Energimyndigheten
  • Styr din elanvändning till de billigare timmarna
  • Ta hjälp av stödsystem, som ROT-avdraget och gröna avdrag, för att finansiera investeringar som minskar din energiförbrukning.

Tidsperspektivet för rådande situation är fortsatt oklar, därför kan energieffektivisering av din bostad, brf eller företag var en god investering för framtiden.

Fortsatt arbete inom europakommissionen

Intensivt arbete pågår inom europakommissionen och det brådskar inte bara för Sveriges del utan för stora delar av Europa. Energiministern åker i nästa vecka till Bryssel, frågeställningarna hanteras politiskt inom EU-nämnden där samtliga riksdagspartier finns representerade. Ministrarna betonade vikten av samarbete och långsiktighet över partigränserna för att hantera frågan och att det är viktigt att inte fokusera på enskilda problemområden där realiserbara lösningar ligger långt fram i tiden.

Länkar till Regeringskansliet

Pressträff med finansminister Mikael Damberg och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar 31 augusti 2022

Pressmeddelande från Finansdepartementet, Infrastrukturdepartementet; Mer kraftfullt högkostnadsskydd när elpriserna ökar

Läs Energimyndighetens husguide Vi uppdaterar bloggen så snart vi har ny information