11 maj 2023

Nu kan du teckna fast elprisavtal igen

En mer stabil elmarknad gör att vi åter kommer att erbjuda fast elpris, både till nya och gamla kunder.

Sedan hösten 2021 har vi på grund av stor osäkerhet på elmarknaden inte kunnat erbjuda fast elprisavtal. Men nu blir det ändring på det. På hemsidan kan du från och med i maj åter teckna ett 1-årigt avtal med fast elpris. Så håll utkik på vår webb och i sociala medier!

Så funkar fast elpris

För dig som kund innebär ett fast elprisavtal att du säkrar ditt elpris. Det betyder att du betalar lika mycket för din el per kilowattimme under hela avtalstiden, oavsett prissvängningarna på elmarknaden. Fast elpris är för dig som vill veta i förväg hur mycket din el kostar varje månad.

Vi, precis som andra elhandelsbolag, köper in den el vi sen säljer från den nordiska elhandelsbörsen NordPool. De så kallade spotpriserna varierar timme för timme, dygnet runt, året om – och skillnaderna kan vara stora.

När du tecknar ett fastprisavtal hos oss innebär det att du blir skyddad mot risken för stora prishöjningar. För att vi ska kunna stå för den risken behöver vi ha en marginal för prissvängningar, och det får vi bland annat genom att köpa så kallade fastpriskontrakt och särskilda säkerheter på den finansiella marknaden.

Extra: Vintersäkrat elpris

Vi kommer även att erbjuda dig så kallad vintersäkrat elpris i höst. Starttiden för detta är tidigast 1 november och senast 1 januari. Från och med den 1 april övergår därefter avtalet automatiskt till rörligt elpris under resterande avtalsperiod, som löper ut den 31 oktober. Är du intresserad av vintersäkrat elpris? Kontakta kundservice för att teckna detta elavtal.

Kontakta oss på kundservice och du behöver hjälp Här ser du våra aktuella elpriser