17 sep 2021

Därför är elpriserna så höga just nu

Lite regn, lite vind och kärnkraftverk ur drift är de främsta orsakerna till att elpriserna är ovanligt höga just nu i Skåne och i södra Sverige. Vi förklarar varför.

Elpriserna har varit rekordhöga under delar av sommaren och har fortsatt ligga högt in i september. Att elpriserna under samma period ifjol dessutom var rekordlåga gör prisskillnaderna extra stora och kännbara.

Låg tillgång på el ger högre priser

Alla elhandelsbolag köper sin el på NordPool, den nordiska elhandelsbörsen. Priset varierar med tillgång och efterfrågan. Vill många köpa el samtidigt som det finns mindre el än vanligt tillgängligt, ja då går priserna upp. Så har det varit under sommaren, och så är det just nu.

För lite regn och vind

En stor anledning till att elpriserna i Sverige som helhet varit högre än vanligt är att sommaren 2021 och hösten så här långt varit förhållandevis torr och regnfattig. Det innebär att vattenkraften producerat ovanligt lite el. Samma period har dessutom varit ovanligt vindfattig, vilket därtill inneburit mindre el från vindkraften, som är viktig för oss i södra Sverige.

Kärnkraftverk ur drift

Till de höga elpriserna i Skåne och södra Sverige bidrar också det faktum att flera kärnkraftverk varit stängda för underhåll under sommaren och in i hösten, samtidigt som en reaktor oplanerat behövt tas ur drift för reparation. Kärnkraften står normalt (2020) för cirka 30 procent av Sveriges elproduktion.

Dyrare importerad el

Med underskott såväl vatten-, kärn- som vindkraftsel har vi behövt importera mer el från kontinenten, el som ofta varit dyrare. Elpriserna på kontinenten påverkas i högre grad än våra av priserna på gas, kol, olja och utsläppsrätter – och dessa priser har alla varit höga och stigande under sommaren.

Därför är elen dyrare i Skåne

Allra dyrast har elen varit i södra Sverige, inklusive Skåne. Varför det? Utöver de orsaker vi redan nämnt finns tre bakomliggande faktorer till varför elpriset ofta är högre i Skåne och södra Sverige än i övriga landet:

  • Obalans i elproduktionen. I södra Sverige är elförbrukningen som störst, samtidigt som produktionen av el är som minst. Sedan nedstängningen av flera kärnkraftverk, bland dem Barsebäck i Skåne, har södra Sverige ett underskott av el och beroende av att el överförs från norr – där den stora produktionen av vattenkraftsel sker - till söder eller importeras utifrån.

  • Elprisområden. Alltsedan år 2011 är Sverige indelat i fyra elprisområden, mellan vilka elpriset kan variera. Oftast är skillnaderna små, men oftast följer de också samma mönster: nämligen att elen är dyrast i elprisområde 4, södra Sverige. Historiskt sett märks prisskillnaderna mest i perioder av hög efterfrågan, till exempel vid vintertida köldknäppar. Under det senaste året har dock prisskillnaderna blivit både vanligare och större. Varför det? Den viktigaste anledningen är…

  • Överföringsbegräsningar. Stamelnätets kapacitet för att föra över el från norra till södra Sverige har länge varit otillräcklig: även när el har funnits i norr har den inte kunnat transporteras till söder i tillräcklig mängd. Under sommarens låga produktionsnivåer för vatten- och vindkraft har överföringen av el begränsats ännu mer. Och så som oftast, så leder mindre tillgång till högre pris.

När sjunker elpriserna igen?

Vi önskar att vi hade ett bra svar på den frågan, men just nu vet vi inte. Prisutvecklingen är oviss. Mer kärnkraftsel när alla kärnkraftverk är i drift igen bör ha en positiv inverkan på elpriset, likaså en blöt höst med mycket nederbörd som fyller på vattenmagasinen. Mer kärnkraftsel och vattenkraftsel bör minska behovet att importera dyrare el, vilket också det bör vara positivt. Men exakt vilken inverkan det har på elpriset, och hur det kommer att bli – det är i stunden omöjligt att säga.

Frågor om ditt elavtal? Vi hjälper dig!

Har du funderingar kring ditt elavtal? Kontakta oss, vi hjälper dig reda ut begreppen och hitta svar på dina frågor. Och om du vill så hjälper vi dig gärna hitta ditt bästa elavtal med 100 % grön el. Hos oss får du alltid en personlig el-kontakt!

Ring vår kundservice på 046-507 00 eller mejla till kundservice@skanska-energi.se

Vi hjälper dig, kontakt oss.