26 aug 2022

Därför har vi inte fast elprisavtal just nu

Oron och osäkerheten på elmarknaden gör att vi tyvärr inte kan erbjuda fastprisavtal just nu.

– Det finns en gigantisk osäkerhet på elmarknaden. Elpriserna varierar väldigt mycket i södra Sverige. Förut pratade man om prisskillnader mellan olika timmar som kunde vara 20–30 öre. Nu pratar vi istället om kronor. Vi är i en helt annan värld, en annan kontext vad gäller att förutsäga riskerna på marknaden.

Så kommenterade Magnus Thorstensson, elmarknadsanalytiker på branschorganisationen Energiföretagen, nyligen den extrema situationen för TT.

Så funkar fast elpris

  • För dig som kund innebär ett fastprisavtal att du säkrar ditt elpris. Du betalar under hela avtalstiden alltid lika mycket för din el, oavsett prissvängningarna på elmarknaden.
  • Fast elpris är för dig som vill veta hur mycket din el kostar varje månad.

Så får vi fast elpris att funka

  • Vi och alla andra elhandelsbolag köper in den el vi säljer på den nordiska elhandelsbörsen NordPool. Där varierar de så kallade spotpriserna timme för timme, dygnet runt, året runt – och skillnaderna kan vara stora.
  • När vi säljer ett fastprisavtal till dig som kund innebär det att vi skyddar dig mot risk för prishöjningar.
  • För att kunna ta den risken behöver vi ha en marginal för prissvängningar. En sådan marginal får vi bland annat genom att köpa så kallade fastpriskontrakt och särskilda säkerheter på den finansiella marknaden.

Därför har vi inte fast elpris just nu

  • Det senaste året har dock elprisskillnaderna inte bara varit stora – de har varit enorma, med skenande och historiskt höga elpriser. Samtidigt är osäkerheten inför utvecklingen på elmarknaden i den nära framtiden mycket stor.
  • De höga priserna har gjort det för dyrt för de flesta elhandelsbolag att handla fastpriskontrakt och några säkerheter för elhandeln i södra Sverige finns för närvarande inte.
  • Den extra kostnad vi som elhandelsbolag skulle behöva ta ut för att skydda dig som kund från risk och erbjuda ett fastprisavtal blir helt enkelt för stor. Ett sådant fastprisavtal skulle bli alldeles för dyrt för dig som kund.

Vi vill förstås och hoppas kunna erbjuda våra kunder fastprisavtal igen så snart som möjligt.

Elpriser Bloggen innehåller alltid aktuell information