9 jul 2020

Därför ska du alltid fråga efter Schysst Elhandel

Certifieringen Schysst Elhandel ställer 18 krav på ärlighet och tydlighet. Bara seriösa företag klarar kraven.

Nu har den funnits i lite mer än två år: certifieringen Schysst Elhandel. Framtagen av branschorganisationen Energiföretagen i samverkan med Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen och Konsumenternas Energimarknadsbyrå.

Varför? För att öka tryggheten för konsumenterna och göra det lättare att handla el, och för att skapa tydligare spelregler i en bransch med flertalet oseriösa aktörer.

En pålitlig märkning

För att ett elhandelsbolag ska få märkningen Schysst Elhandel och använda den fina loggan med lampan och den öppna handen, så måste företaget leva upp till 18 krav på ärlighet och tydlighet. Kraven är högt ställda. Bara seriösa elhandlare klarar dem. Som kund ska du kunna lita fullt på ett företag som är certifierat för Schysst Elhandel.

Skånska Energi bland de första

Fun fact: Skånska Energi var ett av de första fyra företagen i Sverige och först i Skåne med att bli Schysst Elhandel-märkt. Det är vi väldigt stolta över. Not så fun fact: efter två år med Schysst Elhandel är det fortfarande bara en liten del av Sveriges elhandelsföretag som har fått märkningen. Närmare bestämt 24 av cirka 140 elhandlare. Det är vi ganska förvånade över.

Självklara krav

De 18 kraven som Schysst Elhandel-certifieringen ställer är egentligen 18 kundlöften, som elhandelsföretaget förbinder sig till och måste leva upp till för att bli godkänt. Flera av löftena är mer eller mindre självklara för alla seriösa elhandlare, som till exempel en ”enkel och korrekt beskrivning av produkten” och ”tydlig och rätt prisinformation”. 

Särskilt utsatta kunder

Ett särskilt viktigt löfte är löftet om ”särskild hänsyn till utsatta kunder”. Det innebär att elhandelsföretaget inte ska ingå avtal om det finns anledning att anta att kunden har svårt att förstå innebörden i avtalet, till exempel på grund av språkförmåga eller funktionsnedsättning.

Oberoende granskning

Själva certifieringsprocessen utförs på branschorganisationen Energiföretagens uppdrag av DNVGL, ett oberoende, ackrediterat certifieringsföretag. 

Din första fråga

Så, när du blir kontaktad av ett elhandelsföretag eller när du själv kollar upp var som finns på marknaden: fråga alltid först om företaget är certifierat för Schysst Elhandel. Om inte, säg tack men nej tack och gå vidare.

Läs mer om Schysst Elhandel på Energiföretagens hemsida.

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Hos oss får du alltid enpersonlig el-kontakt

Välj rätt elavtal