10 maj 2017

Det är 170 mil mellan Kävlinge och Genarp

Nej, vi på Skånska Energi sprider inga fejknyheter. Vi vill bara berätta lite om vårt elnät. Våra 1 700 000 meter ledning som levererar el till våra drygt 18 000 nätkunder i sydvästra Skåne.

Från Kävlinge i nordväst till Genarp i sydost. Skånska Energis elnätsområde sträcker sig över 450 kvadratkilometer till största del landsbygd, och vårt elnät sträcker ut totalt cirka 170 mil ledning till våra drygt 19 000 kunder. Det blir nästan 100 meter ledning till varje kund, i genomsnitt.

Ständigt på fältet

Några fler hårda fakta: Vi har 21 anställda som arbetar med att säkra elleveranserna och hålla nätet i så bra skick som möjligt, bland dem 13 distributionselektriker som ständigt är ute på fältet och pysslar om ledningar, transformatorstationer, elskåp med mera.

2016 distribuerades 341,8 GWh (GWH=gigawattimme. 1 GWh=1 miljon kWh, kilowattimmar) genom vårt elnät och det var ett ganska normalt år. Med kallare väder ökar elförbrukningen, med mildare minskar den.

Stora investeringar

Varje år investerar Skånska Energi stora summor pengar i att underhålla, rusta upp och förbättra elnätet; 2016 blev det hela 33 miljoner kronor. Det enskilt bästa sättet att göra elnätet säkrare och minska risken för framtida strömavbrott är att ersätta luftlinjer med markkabel – det vill säga gräva ner elledningarna, helt enkelt.

- Helt enkelt är det nu inte, och framför allt är det ganska kostsamt. Vårt största projekt ifjol var att ersätta 7 kilometer äldre luftledning med 2 mil nedgrävd högspänningskabel vid Östra Odarslöv och Igelösa; det kostade 13 miljoner, berättar Stefan Wessmén, Skånska Energis chef för affärsområde Elnät.

Cirka 87 procent av Skånska Energis elnät är nedgrävt, och arbetet går vidare.

Svår midsommaråska

- Vi har rätt bra koll på vad som händer i vårt elnät. Mindre strömavbrott kan vi ofta avhjälpa snabbt, och inför större händelser som höst- och vinterstormar kan vi förbereda oss med extra bemanning.

Men ibland händer det oväntade, som till exempel efter den häftiga midsommaråskan ifjol. Den 23 och 24 juni drabbade två kraftiga och ovanligt långvariga åskoväder sydvästra Skåne, båda med kulmen mer eller mindre rakt över Skånska Energis nätområde och med ett flertal blixtnedslag i nätet som följd.

- Den stora utmaningen för vår driftspersonal kom däremot först efteråt: på grund av att nätet försvagats av åskan uppstod ett stort antal mindre strömavbrott som gav oss extraarbete i två och en halv månad. Dessbättre slapp vi höststormar 2016, säger Stefan Wessmén.

Ett växande elnät

Cirka 170 mil långt är vårt elnät, som sagt, och det blir sakta men säkert allt längre. Nya bostäder och verksamheter innebär nya elabonnenter, och i takt med att byggandet börjat ta fart igen växer Skånska Energis elnät med allt fler nyanslutningar.

Med blicken tio år framåt ser vi en stor ökning av byggandet inom vårt område, bland annat till följd av ESS-anläggningen i Lund. Vem vet, i en inte alltför avlägsen framtid kommer det kanske att vara 200 mil mellan Genarp och Kävlinge?

Läs mer om vårt elnät här.

Vi tänker på dig och miljön. 100% svensk förnybar el!

Ursprungsmärkning

Har du har några frågor eller funderingarkontakta oss, vi hjälper dig!

Kontakta oss

Här hittar du alla viktiga dokument ochavtalsvillkor.

Avtalsvillkor och blanketter