17 apr 2023

Det blev ingen bortkoppling – tack för det!

Tillsammans klarade vi det, tack för hjälpen! Ingen bortkoppling från elnätet har behövt göras under vintern trots farhågor om det. Det beror bland annat på att vi varit så bra på att spara på elen.

Svenska Kraftnät har nu meddelat att risken för effektbrist är tillbaka på en låg nivå, och därmed också risken för att hushåll eller verksamheter tillfälligt ska behöva kopplas bort från elnätet.

Tack för hjälpen!

Även om elprisutvecklingen fortfarande är oviss och tiderna på flera sätt svåra för många, så vill vi passa på att

  1. dra en lättnadens suck över detta faktum
  2. säga till alla våra kunder: Tack för hjälpen!

Vi klarade oss genom vintern utan bortkoppling, och det gjorde vi bland annat genom att spara el tillsammans på ett framgångsrikt sätt.

Minskad förbrukning bidragande

Rejält minskad elförbrukning är nämligen en av anledningarna till att Svenska Kraftnät nu ser en minskad risk för effektbrist. Eller som driftchefen Pontus de Maré uttrycker saken i ett pressmeddelande:

– Bakom vår nya bedömning har vi dels en förbättrad energisituation i norra Europa, dels en stadigvarande minskad elförbrukning under höglasttimmarna. Förutom att vi nu har ett lägre antal timmar då vi är importberoende, har importmöjligheterna blivit bättre, säger de Maré, och fortsätter:

– Så såg det inte ut för cirka ett halvår sedan. Då bedömde vi att Sverige inte kunde importera el i samma utsträckning som under tidigare vintrar.

Mot varmare tider

Det var närmare bestämt den 31 augusti ifjol som vår statliga systemansvariga myndighet för elförsörjningen i Sverige gick ut med beskedet att man graderar upp risken för effektbrist från ”låg” till ”reell”. Svenska Kraftnät varnade då för att effektbrist skulle kunna leda till bortkoppling av elkunder i södra Sverige från elnätet korta stunder.

Men det gick vägen – och nu går vi mot varmare tider.

Läs mer om elmarknaden här